In het kort gezegd: gemeenten die gebruik maken van MensCentraal beslissen over de aanpassingen. Hiervoor zijn twee overleggen ingericht bij de oprichting van de vereniging. Zowel de Regiegroep als de Change Advisory Board (CAB) vertegenwoordigen de wensen en belangen van álle gemeenten.

Wilt u ook meedenken over doorontwikkeling van MensCentraal? Lees hieronder aan welk overleg u kunt deelnemen.

De Regiegroep bepaalt de grote lijnen qua nieuwe ontwikkelingen..

De Regiegroep kent de volgende aandachtsgebieden:

 • Bepalen welke rol MensCentraal heeft in het applicatielandschap van gemeenten en wat de gewenste rol is in de toekomst. Welke koppelingen zijn er dan bijvoorbeeld gewenst.
 • Doorvertalen van deze rol naar thema’s. Zodat wensen van gemeenten voor nieuwe functionaliteiten aansluiten bij deze thema’s.
 • Agenderen van deze thema’s voor de releasekalender.
 • Platform voor samenwerking tussen Gemeenten en Lost Lemon.
 • Escalatieplatform over CAB/Lost Lemon-zaken

Wie nemen deel aan de regiegroep?

Alle gemeenten kunnen een lid aandragen voor de Regiegroep. Vaak zijn dit Informatiemanagers.

Hoe vaak vergadert de Regiegroep?

De huidige frequentie is 1x per 6 weken. Voor zover mogelijk is de vergaderlokatie bij Divosa in Utrecht.

….en de Change Advisory Board (CAB) vult nieuwe ontwikkelingen concreet in.

De CAB geeft invulling aan de volgende taken:

 • Het toetsen van de functioneel ontwerp, testen en acceptatie van functionaliteit.
 • Na het testen geeft de CAB wijzigingen aan in het functioneel ontwerp.
 • Acceptatie van de nieuwe functionaliteiten door de CAB .
 • Het bewaken van de releasekalender.
 • Het prioriteren van wensen en inzichtelijk maken van de prioriteiten.
 • Wensen worden via het CAB ingebracht. Het CAB ordent en weegt de wensen. “Strategische” wensen cq. volledig nieuwe functionaliteiten worden door het CAB aan de Regiegroep voorgelegd.

Wie nemen deel aan de CAB?

Functioneel beheerders van gemeenten nemen deel aan de CAB. Hiervoor is een maximum ingesteld van 10 beheerders. Op dit moment zijn er nog 3 plekken beschikbaar. Vanuit Lost Lemon sluit de helpdesk aan en een functioneel ontwerper. De CAB kan ook werken met werkgroepen. De voorzitter van de CAB is ook deelnemer van de Regiegroep en daarmee de verbindende schakel tussen Regiegroep en de CAB.

Hoe vaak vergadert de CAB?

De CAB komt 1 keer per 6 weken bijeen. Voor zover mogelijk is de vergaderlokatie bij Divosa in Utrecht.

Wilt u meer informatie over aansluiten bij deze overleggen?

Stuur een mail naar ramontromp@menscentraal.com