De gemeente Almelo digitaliseert haar dienstverlening vanuit de Participatiewet. Dit houdt in dat burgers via de Burgermodule de uitkeringsspecificaties en jaaropgave inzien en bijzondere bijstand aan kunnen vragen. Ook delen wijkteams het zorgplan met de clienten. Op 8 maart lichtte Almelo in een webinar toe hoe de implementatie ging en de werking van de Burgermodule .

Hoe ervaart de burger de digitale dienstverlening?

Almelo ervaart dat de burger klaar is voor digitale dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de digitale aanvraag bijzondere bijstand. Deze heeft Almelo zonder brede communicatie in het burgerportaal opengesteld. Enkel die inwoners die het burgerportaal kenden van de uitkeringsspecificaties en/of jaaropgaves hebben dit formulier in het portaal gezien; spontaan kwamen aanvragen binnen. Binnen de pilot zijn 50 aanvragen afgehandeld.  Door de burger actief te betrekken, verbetert Almelo de dienstverlening. Zo testten ze het vragenformulier bijstandsuitkering door inwoners die zich op het werkplein meldden voor bijstand.

Wat komt er nog meer in dit webinar aan de orde?

De gemeente Almelo gaat in op de volgende punten:

  1. Wat zijn de redenen geweest om te starten met de burgermodule?
  2. Hoe pakte Almelo de implementatie aan?
  3. Welke processen zijn nu gedigitaliseerd en wat staat op de planning?
  4. Hoe ervaren medewerkers dit digitale proces?
  5. En hoe ervaren burgers dit proces?
  6. Hoe zorgt Almelo voor betrokkenheid op de werkvloer?

Meer informatie over digitale dienstverlening?

Neem contact op met je gemeentecoach of mail naar info@menscentraal.com.