Vraagstukken

Vraagstukken die
onze aandacht hebben

Actuele thema's die ertoe doen

Wat kun je als gemeenten doen om jongeren gelijke kansen te geven? Wat hebben ouderen nodig om midden in het leven te blijven staan? Op welke manier kunnen we de talenten en mogelijkheden van nieuwe inwoners beter benutten? En hoe bieden we inkomenszekerheid aan kleine zelfstandigen?

De NVSI verenigt gemeenten die samen maatschappelijke vraagstukken willen oplossen. Groot denken en klein doen, maar wel samen. Zodat we het goed kunnen aanpakken en de kosten kunnen delen. En onze ervaring kunnen benutten met publiek-privaat samenwerken aan innovatieve oplossingen. Belangstelling om met een kleine groep gemeenten te werken aan een van deze maatschappelijke vraagstukken? Neem dan contact op met de NVSI: info@nvsi.nl of +31-612 34 45 67

Kansengelijkheid voor jongeren in onderwijs en arbeidsmarkt

Die vlieger gaat niet op voor jongeren (heeft de pandemie nog eens benadrukt). De kansen die jongeren krijgen en kunnen grijpen hangen samen met..

Bekijk meer

Eenzaamheid alleenstaande ouderen door langer thuis

Langer thuis en zelfstandig; de droom van iedere oudere. Maar vaak leidt het ook tot eenzaamheid. En eenzaamheid is de belangrijkste veroorzaker van..

Bekijk meer

Sociale en maatschappelijke integratie vergunninghouders

De maatschappelijke opgave hier is; wat kunnen we doen om nieuwkomers net zo welkom te laten voelen als we dat zelf graag zouden willen voelen? En hoe organiseren we het..

Bekijk meer

Bestaanszekerheid voor zelfstandigen en ondernemers

Een flexibele aanvulling op het inkomen van zelfstandigen en ondernemers. Voor gemeenten levert dat een administratief hoofdpijndossier op. Wat is hiervoor het medicijn?

Bekijk meer

Hebben we iets gemist? Dien dan jouw actuele vraagstuk bij ons in.

De totstandkoming van een vraagstuk

De stappen om tot een actueel en relevant vraagstuk te komen:

1

Signalering

De signalering van vraagstukken vind plaats in praktijk en op basis van nieuwe regelgeving binnen het sociaal domein. Wanneer dit het geval is kan de NVSI ingeschakeld worden.
2

Inventariseren

Wanneer er een bepaald probleem of vraagstuk gesignaleerd is zal de NVSI onder haar leden inventariseren of deze kwestie breder speelt en of er genoeg draagvlak is om hier verder op in te gaan.
3

Verzamelen van experts

Om tot een werkbaar vraagstuk te komen is het belangrijk meer inzicht te krijgen. Daarvoor hebben we een aantal experts en ervaringsdeskundigen nodig.
4

Verdieping en kennisdeling

In samenwerking met de eerder gevormde groep van experts is het van belang alle facetten van en de stakeholders die betrokken zijn bij het vraagstuk in kaart te brengen.
5

Definitie van het vraagstuk

Uiteindelijk wordt in samenwerking met de experts en op basis van de beschikbare informatie een vraagstuk zodoende gedefinieerd dat het duidelijk is en kan er via co-creatie gewerkt worden naar een oplossing of innovatie.