Omdat het belangrijk is..

Bestaanszekerheid voor zelfstandigen en ondernemers

Bestaanszekerheid voor zelfstandigen en ondernemers

“We moeten ervan uitgaan dat er steeds vaker situaties zullen zijn dat er ondernemers zullen zijn met lage inkomens. Zij moeten makkelijker gebruik kunnen maken van tijdelijk aanvullingen op het inkomen”. Dat adviseert de werkgroep (nieuwe) armoede aan de regietafel waaraan 5 ministers zetelen. Er is al een groep mensen in de bijstand voor wie het werknemerschap, met bijbehorende ondergeschiktheid en gezagsrelatie, niet de juiste oplossing is. Voor hen kan zelfstandig werken, al dan niet als ondernemer, de weg naar onafhankelijkheid betekenen of een structurele oplossing om tenminste te participeren.

Wat kunnen we doen?

Voor hen, en voor de ondernemers die om wat voor reden dan ook in zwaar weer terecht komen, is flexibele aanvulling op inkomen nodig. Voor gemeenten levert dat een administratief hoofdpijndossier op. Wat is hiervoor het medicijn? Een eenvoudig instrument, dat ondernemers ontzorgt in de verantwoording over de bedrijfsvoering en de gemeente helpt om dat probleemloos aan te vullen tot het bestaansminimum?

Meepraten?

Heb je interesse in dit vraagstuk en wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of zou je hier graag zelf aan bijdragen? Laat dan je gegevens achter.