Co-creatie

Vraagstukken waar we via co-creatie
naar oplossingen zoeken

Van co-creatie naar innovatie

Wat kun je als gemeenten doen om jongeren gelijke kansen te geven? Wat hebben ouderen nodig om midden in het leven te blijven staan? Op welke manier kunnen we de talenten en mogelijkheden van nieuwe inwoners beter benutten? En hoe bieden we inkomenszekerheid aan kleine zelfstandigen?

Buddy Payments

Buddy is op dit moment volop in ontwikkeling. In tien gemeenten loopt er nu een testfase waarin informatie en feedback wordt verzamelt. Hiermee wordt de al draaiende applicatie verbeterd. Zo wordt er geleidelijk gewerkt naar een brede uitrol van Buddy.

Bekijk meer

Toeslagen checker

Toeslagen zijn lang niet altijd even duidelijk of gemakkelijk te regelen. Helemaal niet als je situatie iets afwijkt van de standaard. Wanneer het inkomen bijvoorbeeld sterk fluctueert kan het lastig zijn om te overzien waar je recht op hebt. De toeslagen checker moet hierbij helpen.

Snel meer informatie

Deelnemen aan een co-creatie traject?

Aanpak van co-creatie

Na de definiƫring van een vraagstuk gaan we als volgt aan de slag:

1

Vier aanmeldingen

Zodra zich tenminste vier gemeenten hebben gemeld die mee willen werken aan een onderwerp, vormen we een regiegroep en maken we een plan voor de uitwerking in co-creatie en de verdeling van de kosten voor een eerste fase.
2

Aanbesteding

De eerste fase werkt toe naar aanbesteding van een innovatie partnerschap in publiek private samenwerking. We zoeken een partner of consortium met wie we een ontwerp kunnen maken voor een antwoord op het sociale vraagstuk.
3

Onderzoek en ontwikkeling

De tweede fase is het onderzoeks- en ontwikkeltraject, waarin het vraagstuk wordt verdiept en de oplossingen voor het vraagstuk worden ontworpen volgens social design principes.
4

Realisatie en ingebruikname

Dan volgt de fasen van realisatie en ingebruikname, meestal eerst in kleine pilots om in kleine stappen van proberen en evalueren tot een volwassen implementatie te komen.
5

Meer deelnemende gemeenten

Uiteindelijk vergroten we de groep van deelnemende gemeenten door actieve promotie onder de leden, zodat de kosten van het gebruik over een zo groot mogelijk aantal gebruikers kunnen worden verdeeld.
6

Eenvoudig aansluiten

Doordat het een door de vereniging ontwikkelde oplossing is en de ontwikkeling is aanbesteed volgens de procedure van het innovatie partnerschap, kunnen leden van de vereniging zonder aanbesteding gebruik maken van de oplossing.
7

Onderhoud en doorontwikkeling

De regiegroep blijft verantwoordelijk voor het onderhoud en de doorontwikkeling gedurende de gehele levenscyclus van de ontwikkelde oplossing, neemt besluiten over de inkoop van dienstverlening, zelf te organiseren activiteiten en verdeling van de kosten onder de deelnemende gemeenten.