Inspireren
Co-creëren
Innoveren
Beheren

De NVSI verbindt gemeenten die samen willen werken aan innovatie
in het sociaal domein

De NVSI inspireert door het verbinden van gemeenten met private partners om frisse nieuwe oplossingen te vinden voor de grote sociale vraagstukken.

Door co-creatie met meerdere gemeenten en private partners gaan we op zoek naar radicaal andere inzichten om tot nieuwe oplossingen te komen.

Innoveren doe je samen. Samen met de leden zijn actuele vraagstukken benoemd. Als meerdere gemeenten aan de slag willen worden zij door de NVSI ondersteund.

We beheren door te ondersteunen bij de inkoop en aanbesteding, de ontwikkelde tool te borgen en door te ontwikkelen en daarbij nieuwe gemeenten uit te nodigen mee te doen.

Vraagstukken, co-creëren en innovaties

Waar we aan willen werken, wat we mee bezig zijn en wat we ontwikkeld hebben.

Vraagstukken

Wat ons bezig houdt en dwars zit

Bekijk meer

Co-creëren

Waar we met passie aan werken

Bekijk meer

Innovaties

Wat we ontwikkeld hebben en testen/implementeren

Bekijk meer

Beheren

Waar we trots op zijn en nog beter maken

Bekijk meer

Wat leden over ons zeggen

De grote kracht van de NVSI is dat het een vereniging is van gemeenten die samenwerken om nieuwe ideeën ook werkelijkheid te maken. Samen heb je meer armslag om de vernieuwingen, die zo hard nodig zijn in het sociaal domein te realiseren. Het is van grote meerwaarde dat de NVSI dit faciliteert door b.v. een aanbesteding te doen, waarna alle gemeenten daar gebruik van kunnen maken via inbesteding. Kortom: innovatiekracht en kostenefficiëntie!

Aard Jan KramGemeente Almelo

Met de NVSI heb ik te maken gekregen via de Buddy App. Bij een innovatie als Buddy werkt het niet om te beginnen met een kleine lokale pilot. Daarvoor zijn de investeringen in technologie te groot. De NVSI maakt het mogelijk dat gemeenten gezamenlijk investeren in zo'n doorbraak. Dat is van onschatbare waarde.

Pieter Hilhorst

Ljouwert hald fan oars dus helpe we de Hollanders wat te innovjerjen

Sytze v.d. MeerGemeente Leeuwarden