Lid worden van of deelnemen aan de NVSI?

Lidmaatschap

Via lidmaatschap als gemeente/publieke organisatie.

Organisaties kunnen zich als lid aanmelden. De leden van de NVSI hebben onlangs in een ledenvergadering besloten dat lidmaatschap voor gemeenten te prefereren is, mede gezien het stemrecht en de voordelen die lidmaatschap met zich meebrengt in aanbestedingsprocedures.

Gemeenten worden lid van de NVSI via een College besluit, conform Gemeentewet artikel 160-lid 2.

Deelnemen / Betrokkenheid

Via een persoonlijke aanmelding als participant, die als contactpersoon namens de gemeente/publieke organisatie betrokken is bij NVSI. De gemeente/ publieke organisatie zelf is dan geen lid van de vereniging, maar kan dan via de participant een rol vervullen in en invloed uitoefenen op de uitvoerende werkzaamheden. Er is geen lidmaatschap met de vereniging aangegaan met de daarbij behorende rechten en plichten.

Meer informatie?

Wilt u graag in contact komen met de NVSI of een van haar adviseurs voor dat u zich aanmeeld? Maak dan gebruik van het onderstaande formulier.