Wijkteammedewerkers moeten de actuele woonsituatie van klanten en gezinnen weten. Bijvoorbeeld als een klant overlijdt, verhuist of als de samenstelling van gezinnen wijzigt. Zo kan de wijkteammedewerker voorkomen dat er nog een factuur verstuurd wordt of een zorgverlener langs gaat bij een klant die overleden is. Op dit moment krijgen wijkteammedewerkers deze gegevens niet of te laat.

MensCentraal gaat gebruikers waarschuwen bij wijzigingen

Zodra klanten een wijziging doorgeven in hun persoonlijke of woon-situatie, gaat MensCentraal de betrokken medewerkers hierover informeren. Deze (casus)begeleiders krijgen dan een melding in MensCentraal. Vervolgens bekijkt de (casus)begeleider of deze wijziging gevolgen heeft voor de dienstverlening. Om deze meldingen te realiseren, is een aansluiting tussen MensCentraal en de lokale Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) nodig.

Deels een gezamenlijke investering, deels een lokale investering

Deze aanpassing in MensCentraal bestaat uit het uitbreiden van schermen, realiseren van koppelingen en het  ontwikkelen van de waarschuwingen. Dit zijn zogenaamde generieke ontwikkelingen, die voor alle MensCentraal gemeenten relevant zijn. De regiegroep besloot op 4 februari om deze kosten te financieren vanuit de gezamenlijke innovatiekas MensCentraal. Daarnaast vraagt deze koppeling om een investering per gemeente. Deze investering bestaat uit een eenmalige bijdrage, jaarlijkse beheerskosten en kosten voor een koppeling met de GBA. Deze eenmalige bijdrage gaat naar de innovatiekas MensCentraal om toekomstige innovaties gezamenlijk op te kunnen pakken.

Hoe kan uw gemeente hierop aansluiten?

Volgens de huidige planning is deze aanpassing aan het einde van het tweede kwartaal 2016 gereed. Aansluitend testen we de koppeling in een pilot. De gemeente Rotterdam test als eerste de koppeling. Daarna kunnen andere gemeenten ook aansluiten. Per gemeente moet Lost Lemon hiervoor een lokale technische aansluiting realiseren.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw gemeentecoach of met info@nvsi.nl.