Na het webinar domeinkaart (kijk hier het webinar terug)  eind vorig jaar meldden de gemeenten Amersfoort, Ede en Zaanstad zich aan om mee te denken over de onderdelen van de domeinkaart. Op 25 februari kwamen deze gemeenten, samenwerkingspartner RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden bij Lost Lemon bij elkaar.

Welk probleem moet opgelost worden?

Deze gemeenten zijn op zoek naar mogelijkheden om klanten te ondersteunen bij het zelf oplossen van problemen. Welke mensen in het netwerk van de klant spelen of kunnen een rol spelen in het ondersteunen bij problemen? Hoe goed is het contact nu met deze mensen in het netwerk? Kan de gemeente helpen bij het versterken van dit contact zodat gemeenten niet meer vanzelfsprekend professionale zorg inzetten, maar de klant stimuleren om het eigen netwerk te gebruiken.

Waar voldoet de ideale oplossing aan?

Medewerkers van de gemeente Amersfoort, Ede en Zaanstad vinden het volgende belangrijk in de huidige domeinkaart:

  • De domeinkaart toont zowel de huidige professionele ondersteuning als mogelijke kansen in het informele netwerk. Het is mogelijk om met smilies een waardering te geven aan het contact met bijv. familieleden of buren.
  • Het is mogelijk om de Zelfredzaamheidsmatrix flexibeler in te vullen door de scores per keer aan te kunnen vullen en leefgebieden leeg te laten.

Als volgende doorontwikkeling noemden ze:

  • Maak het mogelijk om acties direct in een plan van aanpak te verwerken en waar nodig de professionele hulp direct ‘ te bestellen in de productshop’.
  • Toon de netwerkscores en ZRM scores in een overzicht. Nu staat de informatie verspreid over meerdere pagina’s.
  • Maak het nog eenvoudiger om MensCentraal aan te passen naar de lokale situatie.

Wat is de meerwaarde van samen-door-denken?

  1. Het samen-door-denken levert voordelen op.Zo kregen de aanwezigen het gevoel dat ze goed hun inbreng konden geven en dat deze ideeën meegaan in het ontwerp.
  2. Verder deelden de gemeenten met elkaar hoe ze hun werkprocessen hebben ingericht en wat de achterliggende keuzes hierbij zijn geweest.
  3. Gemeenten werden zich er bewust van dat elke gemeente anders te werk gaat en dat dit een grote mate van flexibiliteit van MensCentraal vraagt.

Door functionaliteiten aan- of uit te kunnen zetten of onderdelen aan te kunnen passen, is MensCentraal zeer flexibel. Neemt niet weg dat 100% flexibiliteit niet mogelijk is. In dit soort gezamenlijke sessies leren gemeenten van elkaar hoe dit op te lossen is.

Grijp je kans en doe mee

In 14 april is de volgende doorontwikkelsessie over deze domeinkaart. Wil je ook jouw ideeën over deze domeinkaart terugzien in MensCentraal?  Meld je aan bij tobievanrees@lostlemon.nl. De sessie duurt van 14:00 tot 17:00 uur en vindt plaats bij Lost Lemon.