De Regiegroep MensCentraal besloot onlangs dat de volgende innovatieve functionaliteiten ontwikkeld gaan worden in MensCentraal. Het gaat om het bestellen van WMO producten, een koppeling met de lokale gegevensbron burgerzaken en het samenwerken in een zaaktype met verschillende organisaties. Voor deze innovaties zet de regiegroep de innovatiekas in.

Hoe werkt de innovatiekas?

Per 1 januari 2016 beschikt de Regiegroep MensCentraal van de NVSI over een Innovatiekas. Elke MensCentraal-gemeente draagt hier aan bij via de contributie. De Regiegroep besluit welke functionaliteiten ontwikkeld worden uit deze kas. Dit zijn generieke functionaliteiten, ofwel, ze zijn voor relevant voor elke gemeente.  Het is aan gemeenten zelf om te bepalen of ze de functionaliteit inzetten in hun werkprocessen. Als gemeenten de functionaliteit gebruiken, storten ze aanvullend op de contributie een bijdrage in de innovatiekas. Zo blijft de innovatiekas gevuld en kan er snel doorontwikkeld worden voor vragen uit de praktijk.

Lees hier de brief van de Regiegroep met daarin een toelichting op de nieuwe functionaliteiten en bijbehorende kosten.