Het aantal gebruikers van MensCentraal is dit jaar flink uitgebreid. Dit merkt de helpdesk MensCentraal ook. We leggen zo’n 600 vragen per maand vast in ons ticketsysteem. Dit systeem geeft ons informatie over waar gebruikers tegenaan lopen. Waar mogelijk verbeteren we onderdelen in MensCentraal. Wanneer het gaat om uitleg over het gebruik, leggen we veel voorkomende vragen vast op de website. www.menscentraal.com/veelgestelde-vragen

Breng uw team op de hoogte van de veelgestelde-vragen op menscentraal.com

Op menscentraal.com/veelgestelde-vragen staat een top 4 overzicht. Deze informatie helpt uw team op het moment dat ze hier even niet meer uitkomen. Veel telefoontjes of tickets gaan over het inloggen, de rechten die gebruikers hebben om bij gegevens te kunnen en het verwijderen van foutief of dubbel ingevoerde gegevens.

Opfristrainingen om de kwaliteit van registratie en managementinformatie te verbeteren

Het is ook mogelijk om opfristrainingen te organiseren voor uw team. Na verloop van tijd ontwikkelt elke gebruiker zijn eigen voorkeur in het systeem en vergeet dan nog weleens handige registratie functies. Ook komt het voor dat gebruikers slordiger worden in het volgen van het proces of dat het wenselijk is om een aantal wijzigingen aan te brengen in het proces. Voorafgaand aan deze opfristraining analyseren we de opgeslagen gegevens op:

  1. Volledigheid van registratie: vullen de gebruikers alle velden in of slaan ze velden over.
  2. Kwaliteit van registratie: maken de gebruikers goed gebruik van de functies in MensCentraal? Leggen ze bijvoorbeeld contactgegevens vast bij notities in plaats van in de netwerkkaart of zetten ze het plan van aanpak wel juist in om overzicht te houden.
  3. Effectiviteit van het werkproces: Klopt de volgorde van het werkproces nog wel met de dagelijkse situatie, is het handig om extra functionaliteiten aan de zetten etc.

In deze opfristraining gaan we in veelvoorkomende vragen, geven we tips in het gebruik en evalueren we het werkproces en gemaakte afspraken. Dit komt de kwaliteit van de registratie en daarmee de volledigheid van managementinformatie ten goede.Informeer bij uw gemeentecoach naar de mogelijkheden.