Ervaar de voordelen van samenwerking bij ICT
Op de beurs Overheid 360 laten communities van samenwerkende gemeenten zien wat hun samenwerking inhoudt. Ze vertellen over de wijze van aansturing van ontwikkeling van de informatiesystemen, de laatste innovaties en de voordelen van het bundelen van krachten als gemeenten. Gebruikersverenigingen rond informatiesystemen zijn eigenaar van het product, bepalen de Roadmap en zijn opdrachtgever voor de doorontwikkeling.

Maak kennis met de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI)
De NVSI is opgericht om kennis en ideeën bij elkaar te brengen. Ideeën om meer samenhang te creëren tussen werk, inkomen en zorg. De NVSI biedt gemeenten een platform om publiek ontwikkelde innovaties te beheren, verder te ontwikkelen en te verspreiden. In samenwerking met gemeenten is o.a. MensCentraal ontwikkeld en de Toolkit e-formulieren.  Dit is het gezamenlijke antwoord van zo’n 60 gemeenten en organisaties op de turbulente ontwikkelingen rondom werk, inkomen en zorg (3D). Dit initiatief groeit nog steeds. Daar waar traditionele software oplossingen niet aansluiten bij nieuwe behoeftes,  sloegen gemeenten de handen ineen om de gewenste functionaliteit in de markt te zetten. Het resultaat is van en voor gemeenten en andere gemeenten mogen aanhaken en gebruik maken van wat er al is.

Maak ook kennis met TYPO3gem voor efficiency bij burgerzaken
Maak kennis met TYPO3gem. Een vereniging van 50 gemeenten die gezamenlijk websites en intranetoplossingen laten ontwikkelen. Typo3gem heeft veel functionaliteit voor Burgerzaken laten ontwikkelen en richting gegeven (en doet dat nog steeds) aan de toolkit e-formulieren in gebruik bij een groeiend aantal burgerzaken loketten. Deze community laat al jaren zien dat samenwerking effectief en efficiënt is.

Laat je aansteken door het enthousiasme van de Drupal-gemeenten
Vereniging Drupal voor gemeenten (i.o.) Het succes van TYPO3gem is overgeslagen naar de Drupalgemeenten die in een informeel collectief met meerdere dienstverleners het fenomeen toptaken op de kaart hebben gezet. “Drupal voor gemeenten” is een kant-en-klare toptakenwebsite met alle functionaliteit voor een uitstekende online dienstverlening. Zij (Almelo, Venlo, Vught) staan op het punt om hun vereniging formeel op te richten en zij vertellen u graag waarom dat belangrijk is.

Denk mee over de ontwikkeling van zaakgericht werken
Niet minder opmerkelijk is de ontwikkeling van het “Zaaksysteem.nl”, waar 14 (en 4 aspirant) gemeenten/Instellingen samen bepalen hoe zij “zaakgericht werken” gaan aanpakken. Het nadenken over hoe zo’n systeem eruit moet zien heeft grote impact op de betrokken ambtenaren die nu in staat zijn om zelf gemeentelijke processen in te richten en het resultaat daarvan weer te delen met andere gemeenten. Ook hier is het product van en voor gemeenten en zit de dienstverlener in de rol van de opdrachtnemer.

Laat u overtuigen van het nut van samenwerking door ontwikkelaars
Bij open source software ontstaat naast het collectief van gebruikers ook een collectief van ontwikkelaars. De collectieven rondom de producten TYPO3 (de stichting ter bevordering van TYPO3 in Nederland) en Drupal zitten ook aan de keukentafel. Zij kunnen u uitleggen hoe samenwerking mogelijk is tussen elkaar beconcurrerende dienstverleners hoe u als opdrachtgever daar baat bij heeft. Bij communities die voortkomen uit samenwerking is samenwerking tussen communities een logische stap. TYPO3gem-leden zijn grootgebruikers van de Toolkit E-formulieren van NVSI en beide communities sturen op de ontwikkeling van goede koppelingen. Hetzelfde geldt voor koppelingen tussen TYPO3, Zaaksysteem.nl en MensCentraal. De gemeenten die Drupal gebruiken zijn zich aan het organiseren en willen graag meedoen.

Actieve ontmoetingen op het plein voor samenwerking
Op het plein voor samenwerking kunt u de gebruikersverenigingen ontmoeten. Het zijn collega’s die weten waar u mee bezig bent en die u graag helpen. U kunt deelnemen aan discussies en presentaties op het podium en daarna aan de keukentafel napraten over wat u beweegt.