In de Producten en Diensten Catalogus (PDC) kan het declaratiebericht met declaratiegegevens worden ingelezen. Het bericht is conform de EI-standaarden voor de zorgverzekeringssector en zorgt voor een helder overzicht van de declaratie.

De (zorg)leverancier stuurt op een overeengekomen periode een declaratiebericht naar de gemeente. Hiermee wordt de gemeente op de hoogte gesteld van de volgens contract geleverde zorg. Het declaratiebericht bevat gegevens van de klant en het te declareren bedrag over de uitgevoerde prestatie.

Na het inlezen van een declaratiebericht worden de relevante gegevens overgenomen in het ‘Declaratie batch’ scherm. Bij het verwerken van het declaratiebericht is controle mogelijk op de volgende vragen;

  • Is de toewijzing voor de klant aanwezig en betreft het een bekend product?
  • Valt de uitvoering van het product binnen de afgesproken periode?
  • Valt de hoogte van het declaratiebedrag binnen het berekende bedrag?

Na het verwerken van alle declaratieregels wordt het retourbestand (iJW304 en iWMO304) voor het declaratiebericht aangemaakt. De gemeente stuurt het declaratiebericht retour naar de (zorg)leverancier.

Contracten kunnen op verzoek door de gemeente in de PDC worden gegenereerd. Het contract bevat een totaalbudget en de prestatieafspraken met tarieven die met de (zorg)leverancier zijn overeengekomen.