Vanaf 1 mei is aanlevering van toekenningsbericten in XML-formaat verplicht

Om de foutgevoeligheid rondom de toekenning van PGB’s terug te dringen, stelt de SVB vanaf 1 mei het aanleveren in XML-formaat verplicht. Er zijn nog steeds gemeenten die bestanden met toekenningsberichten voor de PGB’s bij de SVBaanleveren in het Excel-formaat in plaats van het gewenste XML-formaat. Met MensCentraal kunt u de toekenningsberichten in dit gewenste XML-formaat aanleveren.

In hoeverre communiceert het systeem van de SVB automatisch met het systeem van de gemeenten?

Vooralsnog vindt de gegevensuitwisseling plaats via “Mijn PGB voor gemeenten”. De geautomatiseerde gegevensuitwisseling in de vorm van elektronische ketenberichten wordt in de loop van 2015 gerealiseerd. VWS, VNG, King, SVB en softwareleveranciers zijn hierover in gesprek.

Gemeenten kunnen uitputting van het budget volgen via managementrapportages

De SVB geeft aan dat er managementinformatie voor gemeenten komt. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt tussen de SVB en de VNG.  Het gaat dan om de volgende rapportages/signalen die de SVB beschikbaar stelt:

  • Een gemeente kan de uitputting van het budget per budgethouder en voor de gehele populatie volgen via “Mijn PGB voor Gemeenten”.
  • Verder wordt er per kwartaal een rapportage gebruikersgegevens met informatie over de algehele dienstverlening van de SVB en het Trekkingsrecht gestuurd. Uit de rapportages is op te maken welke budgethouders gebruik maken van de salarisadministratie, loondoorbetaling bij ziekte en/of collectieve verzekeringen.

Informeer naar de mogelijkheden om MensCentraal in te zetten voor uw berichtenverkeer

De combinatie van MensCentraal met de Producten en DienstenCatalogus (PDC) maakt aansluiting op het GGK mogelijk. Ook is het mogelijk om ‘ bestellingen’ zoals een PGB op te stellen in MensCentraal en vervolgens te downloaden in de PDC. Informeer naar de mogelijkheden voor uw werkprocessen bij uw gemeentecoach.