Gemeente Noordwijkerhout kwam bij Lost Lemon met de vraag om geholpen te worden met het verstrekken van hun WOZ taxatierapporten via een e-formulier. Hiermee zijn burgers sneller geholpen omdat de digitale weg dit proces enorm versneld.

Gemeente Noordwijkerhout: ‘We hebben ervoor gekozen om vanaf de gemeentelijke website een e-formulier beschikbaar te stellen voor burgers. Burgers kunnen via Digid inloggen en vervolgens voor meerdere jaren een taxatierapport aanvragen. Het taxatierapport ontvangen zij direct in de mail.’

De rapporten worden klaargezet in een systeem van PinkRoccade waar Lost Lemon de e-formulieren aan gekoppeld heeft. Vanuit de gemeente zat er een behoorlijke tijdsdruk achter en hierdoor was het noodzakelijk om goed en efficiënt samen te werken tussen de drie genoemde partijen.

‘Door het korte tijdsbestek zijn we pragmatisch te werk gegaan. Dankzij directe lijnen en duidelijke afspraken, hebben we in een snel tempo een prachtig resultaat behaald. We hebben de samenwerking met Lost Lemon als zeer prettig ervaren. Zeker de directe communicatie en het bijna ‘dag en nacht’ standby staan van Lost Lemon’ers heeft bij Noordwijkerhout een enorme goodwill gekweekt’ aldus Anja de Boer van de afdeling Informatisering van de gemeente Noordwijkerhout.

Hiermee is tegelijk weer een mooie stap gezet  in de uitbreiding van de formulieren van Lost Lemon ten behoeve van gemeentelijke belastingloketten