Een innovatief idee voor het sociale domein, maar geen budget?

Heeft uw gemeente een innovatief idee voor het sociaal domein, maar bent u nog op zoek naar financiering hiervan? Meld uw idee aan bij de pilotstarter.vng.nl en overtuig andere gemeenten om mee te doen.

Wat is het idee achter de pilotstarter van de VNG?

Op deze site brengt de VNG gemeenten samen rond vernieuwing van de informatievoorziening voor het sociaal domein. Gemeenten kunnen hier zelf een idee aanleveren, meedoen of meedenken met andere gemeenten of gewoon inspiratie opdoen. Het doel is dat gemeenten samen aan de slag gaan met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het sociaal domein.

Om de informatievoorziening te innoveren, ondersteunt het programma pilots. Pilots zijn projecten die in de praktijk toetsen hoe de informatievoorziening voor het sociaal domein geïnnoveerd kan worden. Zo helpt het programma mee de doelen van de decentralisaties in het sociaal domein te bereiken.

Welke MensCentraal gemeenten doen al mee?

  • De gemeente Zaanstad wil een gestandaardiseerde koppeling tot stand brengen tussen regieapplicaties zoals MensCentraal en backoffice applicaties zoals GWS.  Dit moet leiden tot een vermindering van administratieve lasten.
  • De gemeente Heerhugowaard wil betere zorg en passende ondersteuning bieden door de huisarts inzicht bieden in de zorg die een cliënt al ontvangt van de gemeente.

Steun deze pilots door de pilot te ‘ liken’ .

Gemeenten kunnen stemmen op een pilot. Daarmee geven ze aan dat die pilot een probleem aanpakt waar die gemeente ook een oplossing voor wil. Hoe groter het aantal stemmen, des te groter de kans dat de pilot zal starten en zal slagen. Of dien zelf uw pilotvoorstel in.