Gemeente Amersfoort had de wens om standaard rapportages te kunnen downloaden in MensCentraal. Deze rapportages zijn in samenwerking met de gemeente Amersfoort samengesteld en nu ook beschikbaar gesteld voor alle andere gemeenten. De naam van deze rapportage is: “AantallenPerMaand_excel_maand”. Bent u geautoriseerd voor de managementinformatie in MensCentraal, dan vindt u deze rapportage door te klikken op het grafiekje bovenin de menuballk van MensCentraal. U vindt de rapportage onder “Algemeen management informatie”. De rapportage toont informatie over het:

  • totaal aantal nieuwe zaken (per persoon en per team)
  • aantal open zaken van het totaal aantal nieuwe zaken (per persoon en per team)
  • aantal gesloten zaken (per persoon en per team)
  • totaal open zaken (per persoon en per team)

Daarnaast wordt de registrator getoond. Dit is de persoon die zaak heeft aangemaakt. Dit is dus niet per definitie de zaakcoördinator of zaakondersteuner.