Surplus, een innovatie die ontwikkeld is door Optimalistic en ondersteund door de NVSI, heeft de pilotfase nu officieel afgerond. De pilotgemeenten zijn op 2 juli 2019 bij elkaar gekomen en hebben tevens de eerste regiegroep vergadering gehouden. Vanuit diverse gemeenten is er ook al belangstelling om in het najaar definitief te starten met Surplus.

Voor mensen die deeltijd werken maakt surplus echt het verschil?

Er zijn gedurende de pilots meerdere belevingsinteviews uitgevoerd waaruit blijkt dat Surplus de deelnemers een gevoel van rust en zekerheid geeft. Zonder Surplus ervaren zij stress, want het lukt niet altijd de rekeningen op tijd te betalen. Dat is op zich niet vreemd wanneer je rond moet komen van een uitkering. Het opvallende is dat ze pas in financiële problemen zijn gekomen nadat ze weer aan het werk zijn gegaan. Ze zijn daarin helaas niet alleen.

Dit was dan ook de aanleiding om Surplus te ontwikkelen. Werk moet lonen en juist zekerheid bieden. Dat geldt ook voor mensen met een uitkering die parttime werken. Dankzij deze innovatie hebben ze de financiële stabiliteit en rust van een vast inkomen dat elke maand op hetzelfde moment binnenkomt.

Hoe werkt Surplus?

Surplus is een nieuwe manier om parttime inkomsten te verrekenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een tussenrekening waarop de loon en aanvullende uitkering binnenkomen. Elke maand wordt er dan in één keer op een vast moment uitbetaald. Zo is het elke maand duidelijk wanneer het geld binnenkomt en hoeveel dit minimaal is. Dat geeft rust, stabiliteit én de ruimte om je op werk te richten (zo blijkt uit de pilot).

Meer weten over surplus?

Bekijk dan de pagina over deze innovatie: