Drie tot vijf procent van de gezinnen in Nederland ervaart meervoudige en complexe problematiek. Dit betreft zo’n 75.000 tot 116.000 gezinnen, waarbij in ieder geval één van de ouders en één van de kinderen langdurig met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen (Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming, 2017)  te maken heeft. Om deze gezinnen beter te begrijpen en te kunnen helpen is het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) ontwikkeld. Een initiatief van VWS.

Persona’s moeten meer inzicht geven

Om nog meer inzicht te krijgen in de problematiek rondom deze gezinnen is het belangrijk hier onderzoek naar te doen. Dat gebeurt aan de hand van een aantal persona’s. Deze persona’s zijn niet één specifiek gezin, maar representeren meerdere gezinnen in een vergelijkbare situatie.

Rapportage “De behoeften van familie Hermsen in beeld”

In dit kader is het persona van de familie Hermsen ook tot stand gekomen. Op basis van onderzoek en interviews zijn er vier subpersona’s van de familie te onderscheiden, namelijk:

  • Familie Hermsen – Weder
  • Familie Hermsen – Domino
  • Familie Hermsen – Lost
  • Familie Hermsen – Opmaat

In de rapportage worden deze personages uitgebreid omschreven en op de website van OPaZ is bovendien een video te bekijken over deze families en en de problemen waar zij tegenaan lopen. Bekijk hier het rapport en de video’s.

Conclusie?

Ben je benieuwd wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen? Bekijk dan de volledige rapportage.

Bekijk hier meer: