Kennis delen en ervaringen uitwisselen

De NVSI organiseert op 12 juni 2018 een kennissessie over: Regie op personen met verward gedrag.

Gemeenten zijn volop bezig, alleen of regionaal samenwerkend, met de taak “regie op personen met verward gedrag”. Op basis van de negen bouwstenen die het aanjaagteam (https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag/aanjaagteam) benoemd heeft is er beleid opgesteld en de taken benoemd. Maar hoe is nu de praktische invulling, waar is het proces belegd en wie doet de uitvoering?

Met name de onderstaande bouwstenen dienen goed in processen belegd zijn en eventueel ondersteund te worden met een applicatie.

3. Vroegtijdige signalering
4. Melding
5. Beoordeling en risicotaxatie
6. Toeleiding
9. Informatievoorziening

Waarbij informatiedeling (bouwsteen 9) natuurlijk in het licht van de AVG van groot belang is. Met wie wordt de informatie gedeeld en op welke wijze en hoe borg ik dat dit volgens de regels van de AVG goed gebeurt. En minstens zo belangrijk is de vraag hoe je de betrokkene betrekt bij het proces en hoe je eventuele informatie met deze betrokkene deelt of met zijn/haar netwerk.

Op 12 juni organiseert de NVSI samen met Divosa op locatie bij SmartDocuments in Deventer een kennissessie. Hier kunnen gemeenten hun kennis op dit gebied delen en ervaringen uitwisselen om daarmee handvatten aan te bieden en op 1 oktober klaar te zijn voor deze nieuwe taak.

Gemeenten worden uitgenodigd om aan deze kennissessie deel te nemen. Ook wordt uitdrukkelijk gevraagd om vooraf eventuele vragen over dit onderwerp aan te leveren zodat deze tijdens de sessie gemeenschappelijk behandeld kunnen worden. Lizette Keijzer, projectregisseur regio Twente aanpak personen met verward gedrag, is bij deze sessie aanwezig en samen met haar zullen we proberen de vragen te beantwoorden. In de kennissessie zal bovendien een oplossing getoond worden die, volgens de NVSI, ervoor zorgt dat deze taak optimaal uitgevoerd kan worden. De kennissessie is echter uitdrukkelijk bedoeld om samen met gemeenten naar een optimaal proces toe te werken.

We organiseren een middagsessie van 13.30 tot 15.30 uur op locatie bij SmartDocuments.

Vragen?

Voor vragen over deze sessie en vragen om te behandelen tijdens de kennissessie kun je contact opnemen met Joop Kuiper op telefoonnummer 06-22202991 of mailen naar joopkuiper@nvsi.nl