In het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS staat de zoektocht naar passend zorgaanbod in complexe situaties centraal. De NVSI is als partner betrokken bij dit programma en nu op zoek naar leden die mee willen denken.

OPaZ

Ondanks dat er al veel bereikt is door onderzoek naar multi-probleemgezinnen; beseft iedereen dat er nog veel te verbeteren valt. Om die reden doet de NVSI binnen het programma OPaZ onderzoek naar de dieper liggende vragen rondom de persona Familie Hermsen, een typisch voorbeeld van ‘multi-problematiek’.

Binnen het onderzoek gaat aandacht uit naar de wijze en effectiviteit waarop cliënten benaderd worden. Maar nog meer zal gekeken worden naar de organisatorische structuren rondom de hulpverlening heen. Waarom gedraagt de consulent zich zoals hij doet? Waarom vinden hulpverleners bepaalde principes belangrijk en waar zit dat principe in de weg? Welke kansen zien hulpverleners om de hulpverlening voor multi-probleemgezinnen te verbeteren? Waarom doen we daar vervolgens iets/niets mee?

Ook de hulpverlening verbeteren?

Komende zomer gaat de NVSI het land in. Door middel van diepgaande interviews met professionele hulpverleners, sociale teams, zorgregisseurs en ieder ander die in het veld betrokken is, gaan we de ons steentje bijdragen in het verbeteren van de hulpverlening rondom een multi-probleemgezin. Wij zijn op zoek naar gemeenten die met ons dit traject in willen gaan.

Vragen en deelname

Voor vragen over dit traject en voor aanmelding van jouw organisatie kun je contact opnemen met Joop Kuiper, NVSI op telefoonnummer 06-22202991 of mailen naar joopkuiper@nvsi.nl.