Na positieve feedback vanuit de gemeenten én de vraag om een vervolg, organiseren we in samenwerking met de NVSI, met veel plezier een nieuwe gemeentedag voor u! Met als thema “Samen bouwen aan de toekomst”. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 november op de Kleverlaan 9, Haarlem.

Wat kunt u van deze dag verwachten?
Er zal aandacht zijn voor het delen van kennis en ervaringen tussen gemeenten. De vertaling van landelijke ontwikkelingen naar lokaal beleid. Er worden nieuwe functionaliteiten besproken van MensCentraal. Voorafgaand aan de middagsessies houden de regiegroep MensCentraal en het CAB hun reguliere vergadering in de ochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Programma gemeentedag MensCentraal
12:00 uur Inloop en lunch
13:00 uur Plenaire opening
13:30 uur Workshop I
14:30 uur Pauze
15:00 uur Workshop II
16:00 uur Afsluiting met netwerkborrel

Workshops
De middag wordt gevuld met een aantal workshops. Maak bij uw aanmelding een keuze uit twee van de workshops.

Ik meld me aan!

Workshop 1 : AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming)
Wat betekent AVG voor de gemeente en welke aanpassingen zijn hiervoor nodig in de applicatie? Hoe laat je de burger de regie voeren over zijn eigen gegevens. Eén van de mogelijkheden hiervoor is het gemeenteportaal. Dit gemeenteportaal, met alle mogelijkheden van “regie op eigen gegevens” en digitale dienstverlening, wordt verder toegelicht in deze workshop. De werkgroep AVG gaat binnenkort van start en een aantal gemeenten zijn al aangehaakt. Heeft u eventueel belangstelling om deel te nemen aan de werkgroep AVG dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij contactpersoon Joop Kuiper (joopkuiper@nvsi.nl)

Workshop 2 : Regievoering op verwarde personen
Hoe ondersteun ik als gemeente de sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag en de uitvoering van de wet Verplicht GGZ maximaal?
Alle gemeenten en regio’s moeten per 1 oktober 2018 beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het beschikken over de juiste informatie op het juiste moment, is van belang voor het tijdig signalen van problemen, het toeleiden van een persoon naar passende zorg of het vorderen van een passende straf. Hoe kan je als gemeente  je informatievoorziening zo inrichten dat je hierin maximaal digitaal ondersteund wordt? Dit is het onderwerp dat we tijdens deze workshop actief met jullie willen verkennen en waarbij je ervaringen en ideeen van en met andere gemeenten kunt delen/opdoen. Daarnaast zal er in het verlengde hiervan speciale aandacht zijn voor mensen met verward gedrag die in aanmerking komen voor verplichte zorg. Er wordt een korte toelichting verzorgd vanuit één van de consultants van Lost lemon die op dit moment vanuit het programma Wet verplichte GGZ betrokken is bij het vormgeven van de informatieuitwisseling in het kader van de Wet verplicht GGZ.

Workshop 3 : Zorgsubstitutie en zorgcarving
Een ander thema voor Q3 is zorgsubstitutie en zorgcarving. Gemeenten ervaren steeds meer druk op de budgetten Sociaal domein. De opdracht die we met z’n allen hebben is om zicht en grip te krijgen op de budgetten zonder dat hierbij de dienstverlening in gevaar komt. De vraag is hoe je op verantwoorde wijze instroom naar 2e lijn voorzieningen kunt beperken en een beweging in gang kunt zetten om van 2e lijn naar 1e of 0e lijn voorzieningen te kunnen afschalen.

Workshop 4 : Schuldhulpverlening
Hoe kun je als gemeente het beste omgaan met schuldhulpverlening. Denk hierbij aan werken met MensCentraal aan schuldhulpverlening voor eigen proces, met breed klantbeeld, met signaalfunctie naar andere domeinen en partners, en een brede regiefunctie.