Resultaten onderzoek ‘werken met Flextensie’ bekend

Conclusie: waardevol instrument

Het instrument Flextensie is een vorm van re-integratie via werken met behoud van uitkering, en een waardevol instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer kansen te bieden om aan het werk te komen. Dat is de strekking van de kamerbrief waarmee demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma de resultaten van het onderzoek Werken met Flextensie aanbood aan de Tweede Kamer. 
In het onderzoek schrijft Klijnsma onder meer: ‘De gemiddelde resultaten van het tijdelijk werken met behoud van uitkering vind ik in het geval van Flextensie hoopgevend. De kandidaten geven in het onderzoek aan dat zij heel graag weer aan het werk willen. Zij zien Flextensie als een kans om in stappen terug te gaan naar de arbeidsmarkt.’

Grote kans op uitstroom

Het onderzoek laat zien dat het instrument Flextensie leidt tot een relatief grote kans op uitstroom, waarbij het instrument de administratieve rompslomp rond het opdoen van ervaring op tijdelijk werk wegneemt. ‘Deelnemende kandidaten waarderen aan Flextensie dat er geen sprake is van dwang en dat er ruimte wordt geboden klussen niet te aanvaarden. Het tijdelijk werken met behoud van uitkering geeft hen het gevoel weer onderdeel van de maatschappij uit te maken en om interactie met collega’s te hebben. Bovendien kunnen zij een stap richting uitstroom maken met behoud van de maandelijkse uitkering en eventuele toeslagen,’ schrijft Klijnsma in de kamerbrief.
De demissionair staatssecretaris benoemt ook aandachtspunten. Zo geeft ze aan dat het rapport laat zien dat gemeenten aandacht hebben voor het tegengaan van verdringing, maar dat die aandacht niet mag verslappen. Ze wijst erop dat het instrument geen alternatief kan zijn voor regulier deeltijdwerk, dat het aan opdrachtgevers gerekende tarief marktconform dient te zijn en dat de behoefte van de werkzoekende leidend dient te zijn bij de afweging of Flextensie als instrument wordt ingezet.

Gezamenlijk de koers bepalen

Het instrument Flextensie is ontwikkeld door de sociale onderneming Flextensie Nederland. Begin 2017 spraken Flextensie Nederland en de NVSI de intentie uit het instrument onder te brengen in de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie. Daarmee hebben de gemeenten die het instrument Flextensie inzetten gezamenlijk zeggenschap over de kaders aan het instrument, kunnen zij gezamenlijk de aandacht voor het tegengaan van verdringing vasthouden én de koers bepalen voor doorontwikkeling van het instrument.

Verder lezen?

Meer informatie over het instrument Flextensie en het onderzoek ‘Werken met Flextensie’ is te vinden in de aanbiedingsbrief van demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma en het bijbehorende onderzoeksrapport.

Aanbiedingsbrief:
Rapport: