De NVSI organiseert op verschillende niveaus overleggen voor kennisuitwisseling. Het gebruikersoverleg is bedoeld voor eindgebruikers, projectleiders, informatiemanagers en coordinatoren die MensCentraal intensief gebruiken. In dit overleg hoor je hoe andere gemeenten uitvoering geven aan wet- en regelgeving en krijg je praktische tips. Heel handig om zo een kijkje in de keuken van collega’s te krijgen. Afgelopen 16 september waren er 19 gemeenten bij aanwezig.

Hoe doet een andere gemeente dat?

Gemeenten interpreteren wet- en regelgeving op verschillende wijze. Hoe gaan gemeenten bijvoorbeeld om met het ondertekenen van het plan van aanpak voor de inzet van zorg? Zo tekent  een client van gemeente A het plan van aanpak met daarin de doelen en specifiek in te kopen zorg. Gemeente B ziet het plan van aanpak als een intentie document, waar de client voor tekent. De benodigde zorg staat wel beschreven maar zonder exact het product en de zorgleverancier te noemen. Een andere vraag ging over het gebruik van systemen. Welke systemen gebruiken gemeenten nog meer naast MensCentraal en wat is het idee hierachter?

Wij halen nog meer gebruikerservaringen op

Via de helpdesk en de gemeentecoaches halen we veel signalen en verbeterpunten op voor MensCentraal. Bij dit gebruikersoverleg komen daar andere punten bij. Zo kwam naar voren dat gebruikers problemen ervaren met de verbinding. Dit kan aan allerlei oorzaken liggen, die ook nog eens per gemeente verschillen. Denk hierbij aan de internetsnelheid en het gebruik van Ipads of laptops. De helpdesk gaat met alle gemeenten contact opnemen om zo specifiek te onderzoeken wat de problemen bij elke gemeente zijn. En waar we met MensCentraal iets in kunnen oplossen of wat een gemeente zelf kan doen.

Meld je aan voor het gebruikersoverleg

Het gebruikersoverleg MensCentraal is op verzoek van de aanwezige gemeenten twee keer per jaar. De volgende bijeenkomst staat gepland voor eind eerste kwartaal 2016.  De gemeente Amersfoort is dan de gastgemeente. Aanmelden kan via info@nvsi.nl of bij de gemeentecoach.

Heb je zelf vragen over hoe een andere gemeente een onderwerp aanpakt? Mail ze aan info@nvsi.nl.

(ter info: de volgende gemeenten waren  aanwezig: Almelo, Amersfoort, Amstelveen, Baarn, BELCombinatie, Bloemendaal, Bunschoten, Castricum, Ede, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Heerhugowaard, Hoorn, Langedijk, Leusden, Noordenveld, Rotterdam, Velsen.)