Wat is de NVSI van plan voor 2016? Volg op 20 november de ALV op uw computer.

Op 20 november houdt de NVSI een Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de financiƫle verantwoording, het jaarplan en de begroting. Verder de benoeming van de nieuwe bestuursleden en de vaststelling van de contributie.

Voor uw gemak krijgt deze ALV de vorm van een webinar. Gewoon meedoen vanaf uw eigen werkplek, dus reserveer de datum alvast.

De NVSI wil de samenwerking tussen gemeenten bevorderen door het makkelijk te maken om samen innovaties te ontwikkelen en te beheren. Tijdens de ALV besteden we aandacht aan een oplossing die de gemeente Groningen, samen met andere gemeenten in de regio, heeft ontwikkeld voor de communicatie met zorgaanbieders. Andere gemeenten kunnen daar nog bij aansluiten.

Verder lanceren we de Social Innovation Contest 2016. Daarover later meer in de uitnodiging die u in november ontvangt.