Voor de komende periode staat er veel op de ontwikkelagenda van MensCentraal. Zo is de aansluiting op het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) ingepland in dit kwartaal en breiden we de producten- en dienstencatalogus (PDC) uit. In dit bericht zetten we de ontwikkelingen op een rij.

Toewijzingsbericht Persoonsgebonden Budget (PGB) in de PDC
Van 1 januari 2015 geven gemeenten een indicatie voor begeleiding af. Samen met de client bekijkt de gemeente welke zorg nodig is, wat vergoed wordt en of een Persoonsgebonden Budget mogelijk is. Als een PGB wordt toegekend, moet de gemeente dit via een toewijzigingsbericht doorgeven aan de SVB. De SVB beheert het toegekende budget en zorgt voor uitbetaling aan de zorgleveraar.

In MensCentraal ‘bestelt’ de gemeente voor de client het product PGB. Vanuit de PDC kan deze bestelling als toewijzingsbericht gedownload worden. Vervolgens kan de gemeente dat bericht uploaden bij de SVB. Dit downloaden en weer uploaden is een tijdelijke oplossing. Zodra de SVB is aangesloten op het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt, gaat het toewijzingsbericht rechtstreeks vanuit de PDC (via het GGK) naar de SVB. Technisch is nu het mogelijk om dit toewijzingsbericht op te stellen in de PDC. We testen het de komende weken in de praktijk bij een gemeente. Zodra dit gereed is, krijgt u bericht van uw gemeentecoach.

Zicht op aantal ingezette zorgproducten in de PDC
In dit eerste kwartaal maken we het mogelijk om in de PDC contractafspraken per leverancier te verwerken. Zoals bijvoorbeeld de prijs per product en het aantal ingekochte producten. Gemeenten kunnen bij houden hoeveel producten bij een zorgleverancier zijn ingezet en of dit binnen het afgesproken contract blijft. Zo houden gemeenten regie op ingekochte zorg en de inzet daarvan.

Automatisch berichten verzenden vanuit MensCentraal naar het GGK
Het inlichtingenbureau gaat starten met het aansluiten van gemeenten en leveranciers op de webservices. MensCentraal is een van de leveranciers die samen met het Inlichtingenbureau gaat testen of de webservices werken. Als de testen goed gaan, betekent dat dat alle aangesloten gemeenten bij MensCentraal direct zijn aangesloten. Hiervoor hoeven de gemeenten niet afzonderlijk ingepland te worden bij het Inlichtingenbureau.

Let op: Het is wel nodig dat uw gemeente nu al aangesloten is op de webportal van het inlichtingenbureau. Deze webportal biedt de gemeenten twee functies: het handmatig uploaden van berichten en het instellen van de webservices. Deze laatste functie is nodig om in te stellen dat u via MensCentraal de berichten verstuurt.

Wat staat er op de langere termijn gepland?

  • Verwerken van het einde-zorg bericht in MensCentraal. Dit bericht moet landelijk nog gedefinieerd worden.
  • Ontvangen van declaraties van zorgleveranciers en controleren of deze declaraties overeenkomen met toekenningen.
  • Opstellen van zogenaamde SEPA-berichten, die gemeenten kunnen gebruiken om betalingen aan zorgleveranciers te doen.
  • Uitbreiden van de mogelijkheden om als gemeente MensCentraal te beheren. Lokale beheerders kunnen dan nog meer functies zelf ‘aan’ of ‘uit’ zetten.
  • Verbetering gebruikersgemak van MensCentraal door onder andere de opmaak van de schermen te veranderen.