Samen innoveren

VNG ondersteunt vernieuwing van de informatievoorziening om de innovatiekracht van gemeenten te versterken. VNG stelt gemeenten in staat meer gezamenlijk of zelfs collectief te doen op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening. Experts van VNG faciliteren daarvoor verschillende processen.

ISD en Digitale Agenda 2020

De Pilotstarter is een website van VNG en hoort bij het programma ISD (Informatievoorziening Sociaal Domein) en Digitale Agenda 2020. Om de informatievoorziening te innoveren, ondersteunt het programma pilots. Pilots zijn projecten die in de praktijk toetsen hoe informatievoorziening en dienstverlening geïnnoveerd kunnen worden. Een van de voorbeelden van een pilot is een informatie-app 3D.

Informatie-app 3D

Betere samenwerking door een App met een overzicht van alle betrokkenen in het sociaal domein, hun rol in het proces en hun contactgegevens. Voordelen: mensen weten elkaar snel te vinden.

De regie op en de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet ligt binnen een gemeente of gemeentelijk samenwerkingsverband bij diverse personen. Dit kunnen zijn: professionals in de wijkteams, beleids- en communicatiemedewerkers, informatiemanagers, controllers etc. Zij zijn elk verantwoordelijk voor een deel van het proces. Om de verschillende processtappen naadloos op elkaar te laten aansluiten, moeten deze mensen elkaar kunnen vinden. Dit is niet vanzelfsprekend, omdat het om medewerkers van verschillende gemeenten, afdelingen en diensten gaat.

Daarom wordt voorgesteld om een app te ontwikkelen met daarin een overzicht van alle betrokkenen, hun rol in het proces en hun contactgegevens. Zo’n app maakt het mogelijk dat:

  • mensen elkaar snel weten te vinden;
  • het duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is;
  • er snel gehandeld kan worden bij crises;
  • informatie wordt gedeeld met de juiste personen;
  • samenwerking tussen de betrokkenen wordt bevorderd.

Bron: pilotstarter.nl