Veel gemeenten hebben KING gevraagd om een oplossing te bieden voor het uitwisselen van gegevens naast het GGK. Ook MensCentraal gemeenten stellen deze vraag. Het gaat dan om het beveiligd uitwisselen van plannen van aanpak, voortgangsrapportages, etc. Een aantal MC gemeenten heeft hiervoor Zorgmail aangeschaft. KING verkent op dit moment meerdere oplossingen. In september neemt het programma ISD een besluit over welke oplossing gekozen gaat worden.  In de bijlage staat een overzicht van verbeteringen in de informatievoorziening.

1. Specificaties iWmo 2.0 en iJw 2.0: aanpassingen informatiemodel

King heeft bevindingen op iWmo 2.0 en iJw 2.0 geconstateerd. De informatiemodellen van iWmo en iJw 2.0 worden hierop aangepast. De bevindingen raken aan de specificaties en kunnen van invloed zijn op de bouw van software.

 2. Testomgeving voor GGK vanaf 07-09-2015 beschikbaar

De Keten-Integratie-Testomgeving (KIT) voor het GGK wordt nu getest. De KIT gaat in de week van 07-09-2015 in productie, tenzij er in het laatste testtraject bevindingen worden geconstateerd die dit verhinderen.

3. Nieuwe versie Werkinstructie Toekenningsbericht PGB van SVB

De SVB heeft een verbeterde werkinstructie voor gemeenten met een uitgebreide beschrijving van het gebruik en het vullen van Toekenningsberichten (TKB) opgeleverd. In deze nieuwe versie wordt de “gebroken maandproblematiek” verder uitgewerkt met enkele voorbeelden. Deze documenten sturen we ter informatie mee als bijlagen bij deze mailing.

https://www.visd.nl/sites/visd/files/Instructie-gebruik-Toekenningsberichten-PGB-SVB-v1.2-augustus-2015.pdf

https://www.visd.nl/sites/visd/files/Schema-Toekenningsbericht-PGB-SVB-augustus-2015.pdf

4.  Beveiligde Mail: update over marktadvies en proces

In augustus hebben softwareleveranciers hun licht laten schijnen over een landelijke, gekoppelde oplossing voor Beveiligde Mail. In september neemt het programma ISD een besluit over welke oplossing gekozen gaat worden. We houden u op de hoogte.

. Compliancy Monitor over Q2 2015 van KING

Bekijk de Compliancy Monitor van KING over Q2 2015. De Compliancy Monitor laat zien in hoeverre applicaties en diensten voldoen aan de verschillende standaarden.

http://kinggemeenten.nl/sites/king/files/150820%20Compliancy%20Monitor%202015-3%20V1.3_0.pdf