In 2015 wil de Change Advisory Board (CAB) van de NVSI meer aandacht voor het uitwisselen van ervaringen van gemeenten met Mens Centraal en stimuleren dat gemeenten leren van elkaar. Vraagstukken waarvoor het handig is om kennis te delen zijn bijvoorbeeld de werkwijze in de wijkteams. Hiervoor is een werkwijzer ontwikkeld (zie nieuwsbericht over werkwijzer integrale dienstverlening) . Daarnaast willen gemeenten kennis uitwisselen over het efficienter kunnen werken met MensCentraal en vaardigheden van medewerkers in het gebruik te vergroten.

Erwin Grevink, procesadviseur gemeente Almelo, over de doorontwikkeling van het CAB

De CAB bestaat uit functioneel beheerders van diverse deelnemende gemeenten en organisaties, alsdus Erwin Grevink (Voorzitter CAB). Wij bespreken de binnengekomen wijzigingsverzoeken en verbeterpunten voor de ICT-oplossingen. Deze verzoeken komen binnen via de aangesloten organisatie en gemeentecoaches. Volgens Grevink sprak de CAB in 2014 regelmatig over het anders vormgeven van de CAB. De leden van de CAB zien dat het delen van kennis en ervaringen onderling zeer nuttig is. Ook sprak de CAB de wens uit om meer input te krijgen van aangesloten gemeenten om daarmee nog beter te kunnen aansluiten bij de uitvoeringspraktijk en gebruikers.

Kennis delen op diverse vlakken

Vraagstukken waarvoor het handig is om kennis te delen zijn bijvoorbeeld de werkwijze in de wijkteams. Hiervoor is een werkwijzer ontwikkeld (zie link nieuwsbericht). Mens Centraal gemeenten vertellen in de werkwijzer hoe ze omgaan met o.a. privacy en zelfredzaamheid. Daarnaast is wenselijk om ervaringen uit te wisselen over het efficienter kunnen werken met MensCentraal en vaardigheden van medewerkers in het gebruik te vergroten.  Grevink geeft aan dat de CAB afgelopen jaar concreet sprak over:

  • Op welke manier worden superusers ingezet? Wat zijn daarvan de ervaringen?
  • Welke ontwikkelingen zijn gewenst voor MC? (Binnenkort staat de planning van aanpassingen/uitbreidingen in MensCentraal voor het komende kwartaal op de NVSI website)
  • Wat zijn inrichtingsvarianten die we in de praktijk zien en hoe kan dit andere gemeenten helpen bij hun inrichtingsvraagstukken?

Wat doet we met dit thema in de nieuwsbrief?

Vanaf februari nemen we in de nieuwsbrief een kennis-bericht op waarin we kort beschrijven welke keuzes gemeenten maken rondom bijv. de inrichting van MensCentraal, de werkwijze, een actueel vraagstuk, etc. Heeft u nu al vragen over een onderwerp, stuur een mail naar info@nvsi.nl