Vanuit de regiegroep MensCentraal is het verzoek gekomen om te werken met een vastgesteld aantal MensCentraal releases per jaar waarbij de regiegroep voor een deel zelf de ontwikkelagenda mag bepalen. Voorstel is dat er in samenspraak met de regiegroep vier vaste release momenten per jaar afspreken. Per release heeft de regiegroep de mogelijkheid 50% van de ontwikkelagenda/ ontwikkeltijd in te vullen.

De release data die nog gepland staan voor 2015 zijn als volgt: 

  • Vrijdag 26 juni 2015
  • Vrijdag 25 september 2015
  • Vrijdag 18 december december 2015

Spelregels 

a) De regiegroep is verantwoordelijk voor de toetsing van de release voorstellen aan de koers van de NVSI.

b) Akkoord voor livegang wordt gegeven vanuit de regiegroep. De regiegroep bepaalt zelf of hier processen op moeten worden ingericht.

c) Als er op basis van de nieuwe functionaliteit een impact analyse gewenst is stemmen gemeenten dit af met de betreffende gemeentecoach.

d) Gemeenten die een release willen tegenhouden om welke reden dan ook leggen hiervoor een inhoudelijk voorstel neer bij de voorzitter van de regiegroep. Die beoordeelt met de regiegroep

gemeenten of het verzoek gehonoreerd wordt.