Gemeenten krijgen declaraties van zorgaanbieders doorgestuurd, waartoe gemeenten zelf niet de opdracht geven. Het zijn huisartsen en gecertificeerde instellingen die patiënten doorsturen voor behandeling. Een combinatie van een digitaal formulier van de toolkit e-formulieren en MensCentraal creëert vooraf overzicht over de te verwachten uitgaven.

Gemeenten moeten hun jeugdzorg budget bewaken

Huisartsen en zorg-instellingen zijn gemachtigd (door de Jeugdwet) om jonge patienten door te verwijzen naar zorgaanbieders. De zorgaanbieder ontvangt vervolgens de verwijzing en start de behandeling voor de jeugdige. Dan gaat het bijvoorbeeld om behandeling met of zonder verblijf of pleegzorg. Deze zorg start zonder tussenkomst van de gemeente, maar uiteindelijk ontvangt de gemeente wel de declaratie voor deze zorg. Het is voor de gemeente daardoor lastig om het jeugdzorgbudget goed te bewaken als er kosten zijn die je op voorhand niet weet.

Aanvankelijke weerstand bij zorgaanbieders verdween met de digitale oplossing

Edo Fransen, projectleider informatievoorziening gemeente Haarlemmermeer, over de aanvankelijke papieren oplossing:  “We hebben de eerste helft van het jaar de papieren verwijsbrieven van de zorginstellingen ontvangen. Vanuit de zorgaanbieders was er veel weerstand om die door te sturen, omdat er veelal diagnostische informatie op stond. Deze digitale oplossing scheelt de zorgaanbieders en ons tijd. De privacy discussie is van tafel omdat we nu heel gericht informatie delen; niet meer informatie delen dan nodig.  Het bouwen van het formulier en het koppelen aan Mens Centraal regelde Lost Lemon snel. Prettig dat het zo werkt!”

Houd elkaar op eenvoudige wijze op de hoogte

De gemeente Haarlemmermeer heeft in overleg met de zorgaanbieders een digitale oplossing bedacht.

  • De zorgaanbieder geeft met een E-formulier aan de gemeente door dat er een verwijsbrief of verklaring is ontvangen van huisarts of gecertificeerde instelling.
  • In het E-formulier vult de zorgaanbieder het bsn van de jongere en de specifieke zorg in.
  • Dit E-formulier start automatisch een werkproces (zaak) in MensCentraal.
  • Via een mail weet een (vaste) medewerker van de gemeente dat er een werkproces is gestart.
  • Deze medewerker ziet in de bijlage wie, welke zorg gaat ontvangen van welke zorgaanbieder.
  • Vervolgens registreert de medewerker deze zorg via de productshop in MensCentraal.
  • Zodra de declaratie van de zorgaanbieder binnen komt, checkt de medewerker of deze declaratie terecht is.

Door deze oplossing zijn ook de cliënten die buiten de gemeente om zorg toegekend hebben gekregen, bekend in MensCentraal. Controleren van declaraties van zorgaanbieders gaat beter zo. Deze oplossing is vanaf september dit jaar in gebruik.

Hoe ondersteunt het gemeentelijk gegevens knooppunt(GGK) deze communicatie?

Het GGK komt eind van 2015 met een standaard bericht voor verwijzingen. Dit is het zogenaamde Verzoek om Toewijzing (VOT). MensCentraal gaat dit bericht ondersteunen. Zorgaanbieders die zijn aangesloten op het GGK kunnen gebruik maken van dit standaard bericht. Voor de groep zorgaanbieders die niet is aangesloten op het GGK, is deze oplossing een goed alternatief. Zo houdt de gemeente alle verwijzingen in beeld.