Lost Lemon heeft samen met het RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden een nieuwe module, de domeinkaart, in de MensCentraal suite ontwikkeld. Met deze nieuwe module brengen organisaties het netwerk van de zorgvrager in beeld. En benutten zo het netwerk waar mogelijk voor ondersteuning. Voor de generieke doorontwikkeling nodigt de NVSI gemeenten en CJG’s uit om mee te doen. Zodoende delen NVSI-leden kennis en kosten van nieuwe functionaliteiten.

Hoe breng je het netwerk in kaart en ….

Het RIBW ontwikkelde de afgelopen jaren de methodiek Sterk in je Netwerk (afgekort met SIJN).  Met deze methodiek breng je samen met de zorgvrager het sociale netwerk in kaart en zet je het netwerk meer in.  Daarnaast maak je ook de draagkracht van mantelzorgers duidelijk. De hulpverlener en zorgvrager bespreken de volgende vragen:

  • Wat is de zorgvraag en uit wie bestaat het huidige netwerk?
  • Wat voor soort netwerk heeft de zorgvrager?
  • Hoe is de draagkracht van de manterlzorger(s)?
  • Hoe zou het gewenste netwerk er uit moeten zien?
  • Wat is nodig om een verschuiving van dit netwerk te realiseren.

…vertaal je dit naar een plan van aanpak in MensCentraal?

De domeinkaart is een integraal proces waarin de scores over zelfredzaamheid (via de Zelfredzaamheidsmatrix), het geinventariseerde netwerk en het plan van aanpak logisch samenvallen.  Hierdoor krijgt de hulpvrager inzicht in de acties nodig om zijn zelfredzaamheid te versterken. Betrokken professionals zien zo waar het netwerk actief is en waar professionele zorg ingezet is.

Wat zijn de verwachte opbrengsten hiervan?

Het doel van de methodiek is een verschuiving van professionele zorg naar ondersteuning door het eigen netwerk.  Met daarbij ook voor de draagkracht van de hulpvrager en mantelzorgers. Gemeenten en zorginstellingen zoeken samen met de hulpvrager naar oplossingen die passen bij de individuele situatie van de hulpvrager. En verminderen de inzet van professionele zorg.

Zie de domeinkaart live bij het webinar op 16 november

De samenwerking binnen de NVSI is gericht op het delen van kennis en oplossingen in het sociale domein. Deze domeinkaart is een voorbeeld daarvan. Op 16 november organiseren we een webinar om de domeinkaart en gewenste ontwikkelingen te laten zien. We sturen hiervoor een aparte uitnodiging.