Vanaf september 2020 is Surplus ook actief in de gemeenten Arnhem, Delft en de GR IJsselgemeenten. Daarmee blijft inkomen stabiel en zeker voor burgers die deeltijd werken naast de uitkering.

Het is goed om te zien dat de gemeenten onderschrijven dat en stabiele financiële situatie van belang is en hier aandacht aan besteden. Surplus is hierbij perfect. Bij het aanvragen van een uitkering, overstappen naar deeltijd werken of uitstromen uit de bijstand gaat doorgaans gepaard met inkomensschommelingen die weer invloed hebben op het recht op toeslagen.

Dankzij Surplus kan er gerekend worden op een stabiel inkomen. Het salaris wordt hierbij op een tussenrekening van de gemeente gestort. Die zorgt dan voor dat de inwoner iedere maand op een vast bedrag op een vooraf bekend moment ontvangt.

Financiële zekerheid is iets waar we veel waarde aan hechten en via Surplus kan dit ook gerealiseerd worden voor inwoners (van de deelnemende gemeenten) die graag naast hun uitkering willen werken.