Voor het Divosa Najaarscongres heeft de NVSI dit jaar weer iets nieuws ondernomen. Een stemhokje met als doel de meest prangende vraagstukken/onderwerpen binnen het sociaal domein te achterhalen. Bezoekers van het congres konden in het stemhokje hun stem uitbrengen op vooraf geselecteerde vraagstukken.

Als vereniging zijn wij namelijk altijd op zoek naar nieuwe innovatietrajecten om vraagstukken binnen het sociaal domein (die spelen in de uitvoering bij gemeenten) zo efficiënt mogelijk op te lossen en (werk)processen te verbeteren.

Vraagstukken en de uitslag

Op volgorde van populariteit:

  1. Jongeren die uitvallen in het onderwijs thuis op de bank eindigen en niet veel anders te doen hebben dan gamen en youtube’en.
  2. Mensen eindeloos in bewindvoering blijven hangen en niet gericht naar zelfstandigheid worden begeleid.
  3. Mensen met beperking die bijstand ontvangen geremd worden om zelfstandig aan de slag te gaan als ondernemer of zzp’er, omdat inkomsten zich zo lastig laten verrekenen.
  4. Ouderen die (langer) thuis wonen en geen toegang hebben tot sociale media vereenzamen en daardoor in geestelijke en lichamelijke gezondheid achteruit gaan.
  5. Het aantal daklozen steeds groter wordt en buiten beeld raken.
  6. Steeds meer mensen slachtoffer worden van dementie en een zwaar beroep moeten doen op zorg.

Daarnaast is er nog een aantal stemmers die ervoor gekozen hebben extra input te geven en hun eigen suggesties te doen. Hartelijk dank hiervoor! Dit zijn de meest in het oog springende:

    • Het tekort aan personeel in de zorg
    • Verschillen in gezondheid, die steeds groter worden; hoe krijg je kansen gelijkheid
    • Jongeren in kansarme positie helpen ontdekken van talenten + wat ze willenin leven; kiezen voor juiste pad ipv criminaliteit
    • Hoe doorbreken we de gijzeling waarin de 50% van de volwassen met obesitas gevangen zitten
    • Sociaal economische gezondheidsverschillen
    • Zorgen dat mensen niet meer terugkeren naar de bijstand

Wat nu?

Wij zullen als vereniging nu aan de slag gaan en op basis van prioriteit zoeken naar de belangrijkste knelpunten en mogelijke innovaties. Dit betekent dat wij via gesprekken met stakeholders een duidelijk beeld van de problematiek proberen te krijgen, experts en vakmensen willen spreken en op basis hiervan gaan kijken naar een passende oplossing/innovatie. Wanneer er voldoende draagvlak is starten we een innovatietraject waarbij onze leden en participanten kunnen aansluiten om vervolgens een pilot bij deze gemeenten op te zetten. Is het een succes? Dan wordt het mogelijk voor de rest van de leden en participanten om zich aan te sluiten.

Heb je een bijdrage, idee of innovatie met betrekking tot één van deze vraagstukken? Stuur die dan naar info@nvsi.nl.