Opdrachten inhuur voor de innovatieve oplossing ‘het Huishoudboekje’

December 2023

De NVSI is voor het beheer- en ontwikkelingsteam van ‘het Huishoudboekje’ (HHB) op zoek naar:

  • 2 Full Stack Web Application Developers (junior- of medior niveau); en
  • 1 Software Test Engineer (medior – of senior niveau).

*Zie voor het voor het volledige functieprofiel van elk van de functies Appendix A zoals opgenomen in de onderstaand te downloaden Zip-files)

‘het Huishoudboekje’

Het HHB heeft als doel om mensen financieel te ontzorgen. Het helpt mensen om schulden te voorkomen en om na schulden rond te leren komen. Een inwoner kan vrij gebruik maken van het Huishoudboekje en kan direct met een persoon contact opnemen om hulp te vragen. Het is momenteel in gebruik bij de gemeenten Amersfoort en Utrecht. De administratie van Huishoudboekje wordt door een webapplicatie ondersteund. Deze applicatie wordt gemaakt volgens de Common Ground-principes.

Beheer & Ontwikkelingsteam HHB

Het beheer- en ontwikkelingsteam HHB speelt een cruciale rol bij het zowel het beheren als ook het bouwen en verbeteren van de systemen die verschillende aspecten van Huishoudboekje ondersteunen, waaronder banktransacties, betaalinstructies, journaalposten, debiteuren- en crediteureninformatie.

Het betreft voor elk van de posities een inhuuropdracht van gemiddeld 36 uur per week voor het kalenderjaar 2024.

Inkoopprocedures

De NVSI volgt, gelet op de aard en de geraamde waarde van elk van de inhuur-opdrachten een inkoopprocedure zoals omschreven in de daarvoor opgestelde Leidraad.

De Leidraad met bijlagen voor elk van de te vervullen posities is als ZIP-file downloadbaar:

Nota van Inlichtingen

In verband met een verleende subsidie voor de doorontwikkeling van het HHB en de betrokken subsidievoorwaarden, is er sprake van spoed bij het plaatsen van onderhavige opdrachten en zijn met inachtneming hiervan bij deze drie inkoopprocedures korte termijnen gehanteerd, opdat zo spoedig mogelijk tot gunning kan worden overgegaan.

 

Planning

De planning voor de drie inkoopprocedures is als volgt:

Fase Datum
Publicatie aankondiging en stukken 6 december 2023
Sluitingsdatum indienen vragen naar aanleiding van de Leidraad 13 december 2023, 12.00 uur
Nota van Inlichtingen I (streefdatum) 14 december 2023
Sluitingsdatum indienen Inschrijving 18 december 2023, uiterlijk om 14.00 uur
Beoordelen Inschrijvingen (periode) 18 – 19 december 2023
Mededeling resultaat beoordeling Inschrijvingen (streefdatum) 19 december 2023
Interview kandidaten (on-line 30 minuten) 20 – 21 december 2023
Versturen Gunningsbeslissing (streefdatum) 22 december 2023

Vragen

Het is mogelijk om naar aanleiding van deze inkoopprocedures per email (aanbesteding@nvsi.nl) vragen te stellen aan de NVSI. Zie in dit verband paragaaf 3.5 van de Leidraad.

VERZOEK: indien u overweegt deel te nemen aan een (of meer) van deze drie inkoopprocedures, dan verzoeken wij u een email te sturen naar aanbesteding@nvsi.nl (graag met naam contactpersoon en telefoonnummer) opdat mededelingen met betrekking tot de betrokken inkoopprocedure(s) naar het opgegeven email adres kunnen worden gestuurd.