Toolkit
E-formulieren

Slimme e-dienstverlening voor gemeenten en andere overheden

Maak optimaal gebruik van digitale formulieren met de Toolkit E-formulieren. De formulieren stellen via ieder communicatiekanaal dezelfde vragen en kunnen worden opgenomen in jouw zaaksysteem om direct een werkproces in gang te zetten. Bovendien zijn formulieren gemaakt met de Toolkit voor iedereen toegankelijk.

Slimme formulieren

Formulieren worden met DigiD, eHerkenning en eIDAS geauthentiseerd. Met gegevens uit landelijke en lokale bronnen wordt zoveel mogelijk vooringevuld voor de gebruiker.

Koppelingen

De Toolkit E-formulieren ondersteunt vrijwel alle internationale en landelijke API-standaarden voor de koppeling met andere systemen.

Formulierenbibliotheek

De formulierenbibliotheek van de Toolkit bevat alle veelgebruikte formulieren voor de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet. Maar bevat ook formulieren voor bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies, vergunningen en evenementen.

Daarnaast zitten er in de bibliotheek basisformulieren die gebruikers door complexe aanvragen heen loodsen, denk aan een aanvraag levensonderhoud, leerlingenvervoer en schulddienstverlening.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de Toolkit E-formulieren? Neem contact met ons op.