Surplus

Parttime werken, een stabiel inkomen en geen administratieve druk

Onder de werktitel Surplus zoeken gemeenten naar een nieuwe methode voor inkomstenverrekening, die de administratieve druk bij de klant wegneemt, bijdraagt aan een stabielere inkomstensituatie voor parttime werkende bijstandsgerechtigden en het eenvoudiger maakt voor gemeenten om een ruimere premieregeling toe te passen. Zodat werken loont en beginnen met werken geen financieel gedoe oplevert.

Meer over Surplus

Surplus biedt zekerheid van inkomen en minimaliseert de administratieve druk. Zo zorgen we er samen voor dat werken loont.

Surplus en de NVSI

Via de NVSI dragen de gemeenten bij aan een innovatiekas, van waaruit ze gezamenlijk de kosten dragen voor het ontwikkelen van een werkproces, ondersteunende documenten, juridisch advies en technische toepassingen voor o.a. het genereren van goede uitkeringsspecificaties. Daarnaast hebben de gemeenten via de NVSI gezamenlijk financiering ontvangen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de ervaringen van parttimers bij de pilot van de regeling.

Surplus is een gezamenlijk initiatief van zes gemeenten en Optimalistic, bureau voor social development.

Toegevoegde waarde van de NVSI: kennis delen, innovatie faciliteren, gezamenlijk investeren en verbinden.

Surplus

Meer informatie?

Wil je meer weten over Surplus? Neem dan contact met ons op.