030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Surplus

You are here

Surplus

Innovatie. Onder de werktitel Surplus zoeken gemeenten naar een nieuwe methode voor inkomstenverrekening, die de administratieve druk bij de klant wegneemt, bijdraagt aan een stabielere inkomstensituatie voor parttime werkende bijstandsgerechtigden en het eenvoudiger maakt voor gemeenten om een ruimere premieregeling toe te passen. Zodat werken loont en beginnen met werken geen financieel gedoe oplevert. Via de NVSI dragen de gemeenten bij aan een innovatiekas, van waaruit ze gezamenlijk de kosten dragen voor het ontwikkelen van een werkproces, ondersteunende documenten, juridisch advies en technische toepassingen voor o.a. het genereren van goede uitkeringsspecificaties. Daarnaast hebben de gemeenten via de NVSI gezamenlijk financiering ontvangen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de ervaringen van parttimers bij de pilot van de regeling.

Regie en doorontwikkeling. Surplus is een gezamenlijk initiatief van zes gemeenten en Optimalistic (bureau voor social development). Van regie en doorontwikkeling is nog geen sprake. Surplus bevindt zich in de voorbereidingsfase voor de eerste pilots bij een aantal gemeenten. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is zal deze hier toegevoegd worden.

Toegevoegde waarde NVSI. Kennis delen, innovatie faciliteren, gezamenlijk investeren en verbinden.
 
 
Meer weten.

Lees meer over de achtergrond en aanleiding voor de ontwikkeling van Surplus

Zie ook www.optimalistic.nl of meld je hier aan voor de nieuwsbrief over Surplus: info@optimalistic.nl