MensCentraal

Verbinden staat centraal; het verbinden van mensen én systemen

Als gemeente heb je veel taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein. MensCentraal brengt techniek en de mens samen. Of het nu gaat om decentralisaties, actieve participatie, digitale dienstverlening, eigen kracht of multiprobleemgezinnen. Met MensCentraal beschik je over een innovatieve en flexibele regie-oplossing voor ieder sociaal-maatschappelijk vraagstuk.

De MensCentraal Toolbox

Je kiest als gemeente zelf welke tools je uit de Toolbox wil gebruiken. Een greep uit de mogelijkheden.
1

Zaakgericht werken

Met zaakgericht werken handel je zaken af mét de flexibiliteit die je als gemeente nodig hebt in het sociaal domein. Bijvoorbeeld om een iteratief proces te kunnen volgen.
2

Groepen- of gezinsmodule

De groepen- of gezinsmodule helpt bij een effectieve aanpak van bijvoorbeeld multi-probleemgezinnen. Alle betrokken partijen kunnen op één plek informatie opvragen, bekijken en delen.
3

Productshop

In de productshop kunnen professionals producten of diensten bestellen voor hun klant. Een apart bestelproces is niet nodig én producten of diensten zijn direct onderdeel van het dienstverleningsplan.
4

Berichtenfunctionaliteit

Voor de uitvoering van o.a. de Wmo, participatiewet en Jeugdzorg is gegevensdeling met ketenpartners essentieel. Gebruik de berichtenfunctionaliteit om aan te sluiten op het gemeentelijk gegevensknooppunt.
5

Managementinformatie

Met onze Sociale Monitor beschik je over een eigen managementinformatie-tool. Hiermee is alle relevante informatie over het gemeentelijk sociaal domein op een heldere, grafische manier inzichtelijk.
6

Burger- en bedrijvenportaal

Inwoners en/of bedrijven zelf, online en op elk gewenst moment aanvragen laten doen en gemeentelijke zaken laten regelen? Maak dan gebruik van ons burgerportaal of bedrijvenportaal. Uiteraard kun je ze ook beide gebruiken.

Heerenveen gebruikt MensCentraal voor Jeugd en Gezin

Heerenveen wil dat professionals rond Jeugd en Gezin snel inzicht hebben in welke acties zij in de komende maanden moeten ondernemen. Eenduidig, volledig en op één plaats. Het dashboard in MensCentraal biedt dat overzicht, via tegels die alle informatie overzichtelijk presenteren.

Het is handig om in één oogopslag te kunnen zien in welke zaakstap (fase) een zaak (dossier) zich bevindt. En we hebben de noodzakelijke controles makkelijk in de zaakstappen van een zaaktype kunnen bouwen.

Marald TimmerTeam Jeugd en Gezin

Meer informatie?

Wil je meer weten over MensCentraal? Neem dan contact met ons op.