Flextensie

Een uitkering en tijdelijk/parttime werk

De omvang van flexibele arbeid is afgelopen decennia sterk toegenomen. Voor werkzoekenden is het opdoen van werkervaring op dit tijdelijk werk belangrijke kansen als opstap naar een vaste(re) baan op de arbeidsmarkt. De Flextensie regeling maakt inzet vanuit de bijstand op tijdelijke opdrachten eenvoudiger, financieel lonend en zonder administratief gedoe. De makkelijkste manier om weer mee te doen.

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft op basis van onderzoek geconcludeerd dat de Flextensie regeling een waardevol instrument is voor de deelnemende gemeenten.

Meer over Flextensie

Flextensie maakt parttime/tijdelijk werken in combinatie met een uitkering mogelijk en zorgt er zo voor dat mensen die al langer een uitkering krijgen toch weer kennis kunnen maken met de arbeidsmarkt en hier ervaring op kunnen doen.

Meer weten? Bekijk de video hieronder of deze Flextensie Infographic

Ontwikkeling Flextensie

Regie en doorontwikkeling het Flextensie-instrument is ontwikkeld door het Sociaal Innovatielab en is sinds medio 2017 ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie. Dat biedt de gemeenten die samenwerken rond het instrument de kans om gezamenlijk af te spreken binnen welke kaders zij de regeling toepassen, zoals voor welke doelgroepen het instrument wordt ingezet en wat de afspraken zijn bij de plaatsing van kandidaten op opdrachten. Vanuit de regiegroep Flextensie kunnen de deelnemende gemeenten ook gezamenlijk beslissen over verdere (door)ontwikkeling van de regeling.

Surplus

Meer informatie?

Wil je meer weten over Flextensie? Neem dan contact met ons op.