030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Flextensie

You are here

Innovatie: de Flextensie regeling

Vraagstuk. De omvang van flexibele arbeid is afgelopen decennia sterk toegenomen. Voor werkzoekenden is het opdoen van werkervaring op dit tijdelijk werk belangrijke kansen als opstap naar een vaste(re) baan op de arbeidsmarkt. De Flextensie regeling maakt inzet vanuit de bijstand op tijdelijke opdrachten eenvoudiger, financieel lonend en zonder administratief gedoe. De makkelijkste manier om weer mee te doen. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft op basis van onderzoek geconcludeerd dat de Flextensie regeling een waardevol instrument is voor de deelnemende gemeenten.
 

Regie en doorontwikkeling. het Flextensie-instrument is ontwikkeld door het Sociaal Innovatielab en is sinds medio 2017 ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie. Dat biedt de gemeenten die samenwerken rond het instrument de kans om gezamenlijk af te spreken binnen welke kaders zij de regeling toepassen, zoals voor welke doelgroepen het instrument wordt ingezet en wat de afspraken zijn bij de plaatsing van kandidaten op opdrachten. Vanuit de regiegroep Flextensie kunnen de deelnemende gemeenten ook gezamenlijk beslissen over verdere (door)ontwikkeling van de regeling.

Bekijk de infographic met een visualisatie van de werkwijze van Flextensie! 

Infographic Flextensie

Toegevoegde waarde NVSI. Verbinden en doorontwikkeling. 
 
 
Meer weten.
Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Flextensie via info@flextensie.nl