030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Wat is de NVSI?

You are here

Wat is de NVSI?

Hoe zorg je ervoor dat partijen die samenwerken rond één gezin kennis uitwisselen? Hoe voorkomen we problematische schulden, of terugval na bewindvoering? Hoe zorgen we ervoor dat deeltijd werken loont voor wie een uitkering ontvangt?
 
Het zijn voorbeelden van vragen waar allerlei partijen dagelijks aan werken: van gemeenten en sociaal ondernemers tot ontwikkelaars, overheidsinstellingen en kennisinstellingen. Dwarse oplossingen, toepasbare vernieuwing en echte innovatie ontstaat daarbij niet vanzelf. Om oplossingen te ontwikkelen, te toetsen en een stap verder te brengen is samenwerking nodig. De Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie biedt daarvoor een platform.