030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Vacature Secretaris NVSI

You are here

Met de NVSI sta je er niet alleen voor….

De Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie biedt overheden een platform waarop ze kunnen samenwerken aan het uitwisselen van kennis en ideeën en het creëren van nieuwe oplossingen. En wanneer overheden samen willen investeren in innovatie, biedt NVSI de ideale voorwaarden voor succesvolle co-creatie.

 

Wie ben jij?

De secretaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering en het beheer van de administratieve organisatie binnen de vereniging en het bestuur adviseert over organisatorische/ financiële/juridische zaken. De secretaris is geen lid van het bestuur.

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle vergaderingen van de vereniging , de agenda en de verslaglegging. Je bereidt de stukken voor in overleg met de voorzitter en met de penningmeester waar het de financiële stukken betreft. Je bewaakt de realisatie van de gemaakte afspraken.
Je verzorgt de correspondentie, archiveert de ontvangen en verzonden brieven en stukken, beheert de eigendommen (geldmiddelen daarvan uitgesloten) en houdt de ledenlijst bij. Je bent namens het bestuur de contactpersoon met de partners die de innovatieve oplossingen leveren (ondernemers) en je coördineert het afsluiten van overeenkomsten tussen NVSI, gemeenten en ondernemers.  
Daarnaast vervul je als secretaris de rol van functionaris gegevensbescherming (AVG) en namens de NVSI geef je juridisch advies t.b.v. aanbestedingen/contractvorming, etc. 

Dit betekent dat je:

  • autonoom bent in opvattingen en handelen en tegelijkertijd een goede antenne hebt voor bestuurlijke gevoeligheden / wensen / urgentie;
  • proactief zelfstartend bent en tegelijkertijd energie krijgt van het geven van professionele ondersteuning aan andere mensen;
  • staat voor professionaliteit en dat je ook bij weerstand of tegengestelde belangen handelt naar bestuurlijke en maatschappelijke opvattingen en/of kaders.

 

Wat zoeken wij?

Wij zoeken een secretaris die:

  • ruime ervaring heeft in een dergelijke rol
  • beschikt over organisatorische kwaliteiten en zelforganiserend vermogen;
  • uitstekend samenwerkt op alle niveaus;
  • zich bewust is van de omgeving waarin hij acteert;
  • tijdig komt met gevraagde en ongevraagde adviezen en deze onderbouwt met argumenten en ook kan accepteren dat adviezen niet altijd worden gehonoreerd;
  • diplomatieke vaardigheden heeft;
  • beschikt over een academisch werk-en denk niveau.

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure

De functie kan op twee manieren worden ingevuld, inhuur via een zzp-constructie of in de vorm van een dienstverband, voor 1 jaar voor gemiddeld 16 uur per maand.
De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en de penningmeester van het bestuur van de NVSI.

 

Solliciteren of vragen?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jellemiek Zock via info@nvsi.nl of 06-55370045.

Interesse in de functie? Stuur jouw CV met relevante ervaring en een motivatiebrief per e-mail naar info@nvsi.nl.