030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Thema: Parttime werk en de Bijstand

You are here

Parttime werk en de bijstand

Thema. Bijna 50% van alle functies voor lager opgeleiden heeft een werkweek van minder dan 28 uur/week. In een arbeidsmarkt waarin deeltijdwerk in korte tijd de norm is geworden, merken gemeenten dat een steeds groter deel van de werkenden onvoldoende inkomsten uit werk kan halen om daarmee uitkeringsonafhankelijk te blijven. Tegelijkertijd zien gemeenten dat met de wijziging van Wajong/WSW/Participatiewet er groepen uitkeringsafhankelijk zijn waarvoor fulltime uitstroom (voorlopig) buiten bereik ligt. Gemeenten spannen zich tot het uiterste in om inkomsten zo goed mogelijk met de uitkering te verrekenen, maar het blijft voor de klant een proces dat getekend wordt door: nieuwe verplichtingen (op tijd informatie aanleveren, controles van de gemeente) en onzekerheid (want meerdere betaaldata in één maand, onzekerheid over hoe inkomsten worden verrekend).

Kennis. Die combinatie maakt de vraag urgent hoe we kunnen zorgen dat het hebben van én een baan én een uitkering soepeler samen kan gaan. De NVSI draagt bij aan kennis over het vraagstuk. Oktober 2017 organiseerde de NVSI samen met Divosa een Inspiratielab Deeltijd en de Bijstand. Naast sprekers vanuit o.a. de Vrije Universiteit was er gelegenheid voor gemeentelijk experts om te brainstormen over oplossingsrichtingen voor de klant. Aansluitend aan deze sessie is één van deze oplossingsrichtingen door gemeenten verder uitgewerkt in samenwerking met sociaal ondernemer Optimalistic.

Ontwikkelingen en binnen dit thema.
Surplus

Innovaties.
Flextensie