030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Digitaal loket

You are here

Wat doe je in MensCentraal met een melding CORV?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten aangesloten op CORV. Met CORV wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen, waaronder gemeenten. Gemeenten krijgen nu melding als er zorgen zijn rondom een gezin of kunnen zelf een verzoek tot onderzoek doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Maar wat doe je vervolgens na de melding?

Wat doe je in MensCentraal met een melding verkregen via CORV? 

Nieuwe versie stapelingsmonitor op ‘Waarstaatjegemeente.nl’

Nieuwe informatie op het dashboard ‘Waarstaatjegemeente.nl’

De stapelingsmonitor van KING is geactualiseerd. Deze monitor maakt inzichtelijk of er samenloop is van regelingen voor een inwoner. Ofwel de monitor laat zien welke inwoners bijvoorbeeld regelingen ‘stapelen’, zoals het ontvangen van een uitkering, vervoersondersteuning via de WMO en opvoedondersteuning via het CJG.

Wat kunnen gemeenten doen met deze informatie?

Stadskaarten integreren in e-formulieren

Gemeente Leiden vernieuwt haar digitale loket met behulp van de Toolkit e-formulieren en gaat gebruik maken van het complete aanbod. Hieronder vallen de StUF zkn koppeling met Decos, Ogone, eHerkenning, DigiD en zelfs Qcalender wordt overwogen.

Daarnaast is Leiden de eerste NVSI gemeente die de nieuwe koppeling met de Geo CMS server van Alternet in gebruik gaat nemen. Dit betekent dat er een klikbare gebieds- of stadskaart in een e-formulier opgenomen kan worden.

Op een kaart in een e-formulier kunnen klanten bijvoorbeeld aangeven voor welke locatie zij een evenementenvergunning willen aanvragen, voor welke locatie zij een melding openbare ruimte willen doen, óf voor welk gebied zij een parkeervergunning nodig hebben.

Deze nieuwe koppeling komt ook beschikbaar voor alle NVSI leden. Bent u hierin geïnteresseerd? Vanaf april 2015 kunt u meer informatie opvragen via info@nvsi.nl of 085-489 88 88.

Klantgegevens beter beveiligd door wachtwoord op PDF document

VUmc zet een aantal veelgebruikte aanvraagformulieren om naar online formulieren met de Toolkit e-formulieren. De formulieren werden voorheen in het CMS zelf gebouwd en aangeboden op de website. Samen met VUmc ontwikkelt Lost Lemon enkele nieuwe functionaliteiten voor de Toolkit e-formulieren. Twee functionaliteiten zorgen ervoor dat de via PDF verstuurde klantgegevens uit de e-formulieren nog beter beveiligd worden:

1. Na het invullen van een e-formulier heeft de patiënt de mogelijkheid een kopie van het ingevulde formulier op te slaan op zijn/haar computer. Hierdoor is het niet meer nodig om ter controle het formulier naar de patiënt te e-mailen. De patiënt ontvangt uiteraard nog wel een bevestiging e-mail, maar dan zonder inhoudelijke informatie over de aanvraag.

2. Zodra de patiënt een e-formulier heeft verstuurd ontvangt VUmc een e-mail via een beveiligde verbinding met het ingevulde formulier in PDF formaat. Dit PDF bevat een (door het medisch centrum ingesteld) wachtwoord, waardoor alleen geautoriseerde medewerkers de aanvraag kunnen inzien.

VUmc bereikt hiermee dat de persoonlijke informatie van de klant veilig op de eindbestemming aankomt..

Ook werken VUmc en Lost Lemon aan een oplossing om het afzender adres noreply@e-inwoner.nl aanpasbaar te maken naar bijvoorbeeld noreply@vumc.nl.

Deze functionaliteiten komen ook beschikbaar voor alle NVSI leden. Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, via info@nvsi.nl of bel 085-489 88 88.

Graag verwelkomen wij de gemeente Heerenveen bij de NVSI!

Zij gaan de Toolkit e-formulieren inzetten om een aantal aanvraagformulieren, voor gemeentelijke dienstverlening, via de website aan te kunnen bieden. Ze starten met de volgende zes formulieren:

  • Aanvragen uittreksel BRP
  • Aanvragen afschrift Burgerlijke stand
  • Doorgeven intergemeentelijke verhuizing
  • Aanvragen verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens
  • Doorgeven wijziging naamgebruik

Deze formulieren worden zoveel mogelijk vooringevuld voor de klant, met informatie die de Toolkit e-formulieren haalt uit de mid-office/gegevensmagazijn van Centric. De Toolkit e-formulieren wordt vervolgens gekoppeld aan het Centric zaaksysteem van de gemeente Heerenveen. Dit betekent dat bovenstaande digitale aanvragen binnenkort direct worden verwerkt in het zaaksysteem van de gemeente en automatisch worden verwerkt in de back-office applicatie.

De inzet van de Toolkit e-formulieren én de koppeling met het Centric zaaksysteem levert de gemeente Heerenveen het volgende op:

  • Het bespaart tijd & geld én de klant weet beter waar hij aan toe is.
  • De doorlooptijd van aanvragen wordt veel korter. Een door de burger ‘s avonds ingediende aanvraag komt meteen in de werkbak van een medewerker terecht, zodat de aanvraag de volgende ochtend direct afgehandeld kan worden.
  • Het proces wordt minder foutgevoelig omdat de gemeente niet handmatig gegevens hoeft in te voeren.
  • Medewerkers hebben te allen tijde zicht op de voortgang van de aanvraag.
  • Bovendien kunnen zij gemakkelijk management rapportages uitdraaien over het hele digitale proces.

Bent u ook geïnteresseerd in het gebruik van slimme digitale formulieren of een lidmaatschap bij de NVSI? Neem gerust contact met ons op via info@nvsi.nl

Horecavergunning eenvoudiger aanvragen in Ede

Gemeente Ede maakt het (startende) horecaondernemers makkelijk. Sinds 1 juni kunnen horecaondernemers online een aanvraagformulier invullen waarmee zij eenvoudig een horecavergunning kunnen aanvragen.

Het digitale formulier is door de gemeente zelf gemaakt, met behulp van de Toolkit e-formulieren.

Één aanvraag
Eerder vulde een horecaondernemer wel drie of vier papieren formulieren in. Denk aan de vergunningen voor het exploiteren van het bedrijf zelf, voor het schenken van alcohol, voor het plaatsen van speelautomaten en het inrichten van een terras. Nu meldt de ondernemer met één aanvraag al zijn plannen. Tijdens het invullen van de gegevens worden alleen voor de ondernemer relevante vragen getoond. Op www.ede.nl/horecavergunning vindt u het digitale formulier en meer informatie.

Uitwisseling andere gemeenten
Ede stelt het digitale formulier beschikbaar aan andere gemeenten. Zij kunnen dan, met minimale aanpassingen, het formulier gebruiken. Zo helpen gemeenten elkaar de kosten laag te houden.

BRON: https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/artikel/horecavergunning-eenvoudiger-aanvragen/