030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

1Gezin 1Plan

You are here

Wat doe je in MensCentraal met een melding CORV?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten aangesloten op CORV. Met CORV wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen, waaronder gemeenten. Gemeenten krijgen nu melding als er zorgen zijn rondom een gezin of kunnen zelf een verzoek tot onderzoek doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Maar wat doe je vervolgens na de melding?

Wat doe je in MensCentraal met een melding verkregen via CORV? 

In de schijnwerpers: de Helpdesk van MensCentraal

In de schijnwerpers: de Helpdesk van MensCentraal

Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein

Hoe betrek je re-integratie bij de wijkaanpak? Hoe kan ICT wijkteams ondersteunen en de resultaten van hun inzet zichtbaar maken? Welke informatie mogen ketenpartners delen? Wat verwachten gemeenten van hun professionals en klanten? Dit zijn vragen die aan de orde kwamen in het pilotproject Waarom moeilijk doen, als het samen kan? Divosa werkte hierin samen met Lost Lemon, NVSI en Movisie. Deze werkwijzer legt de lessen uit dit project vast.

Download
Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein (pdf, 548 KB)

Thema's

• Participatiewet
• Samenhang 3 decentralisaties
• Sociale wijkteams en Werk en inkomen

Korte samenvatting
De deelnemende gemeenten implementeerden een integrale aanpak van het sociaal domein met de focus op werk. Bij de pilots kwamen onderwerpen aan bod als werk en participatie in de sociale (wijk)teams, het bevorderen van zelfredzaamheid van klanten en professionals, het ondersteunende informatiesysteem MensCentraal, privacy en regels voor gegevensuitwisseling en het meten van de effectiviteit van de aanpak. Daarover zijn ondersteunende masterclasses met experts georganiseerd.

De Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein bundelt inzichten van experts en praktijkervaringen en tips van de gemeenten uit dit project Deze werkwijzer is bedoeld voor iedereen die werkt met sociale (wijk)teams of dat van plan is: beleidsmedewerkers, (informatie)managers en professionals bij de gemeente en ketenpartners op het gebied van schuldhulp, Wmo, (jeugd)zorg, veiligheid en werk en inkomen.

Deze werkwijzer is een onderdeel van het Programma Vakmanschap 2014 van de VNG en Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit programma is het versterken en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid.

Pagina's
35

Uitgave
Divosa, december 2014

Grip op zelfredzaamheid: MensCentraal als applicatie voor Toegang & Casusregie

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Rotterdamse Vraagwijzers en de Wijkteams een feit: 14 Vraagwijzers en 42 Integrale wijkteams gaan aan de slag om de decentralisaties van AWBZ, Jeugdwet en Participatiewet invulling te geven.

MensCentraal is de applicatie die de professionals daarbij gaat ondersteunen. De applicatie helpt bij het analyseren van de situatie van de klant en het opzetten van een ondersteuningsplan, en biedt overzicht voor die situaties waarbij binnen een gezin of bij een cliënt meerdere partijen actief zijn.

Joel Smit, projectleider, aan het woord over de keuze voor MensCentraal en het traject tot 1 januari 2015

De keuze is niet zomaar op MensCentraal gevallen. Dit najaar zijn collega’s in workshops uitgevraagd naar de functionaliteiten die de applicatie moet bezitten om optimale ondersteuning in het proces te verlenen. Op basis daarvan zijn een aantal leveranciers uitgenodigd om de mogelijkheden van hun applicaties te laten zien. Hierbij is specifiek gekeken naar applicaties die al gebruikt werden binnen MO, om bij de uiteindelijke implementatie tijd te kunnen besparen. MensCentraal bleek het beste te passen bij de wijze waarop de Vraagwijzers en Wijkteams gaan opereren. Belangrijke voordelen van MensCentraal zijn het feit dat veel systemen (van bijvoorbeeld de backoffice) kunnen koppelen met de applicatie en dat er ongeveer 50 gemeenten zijn die er al gebruik van maken.

We hebben gezocht naar een flexibele applicatie die we met relatief weinig moeite en in relatief korte tijd geschikt kunnen maken voor Vraagwijzers en Wijkteams, met een leverancier die met ons meedenkt en ons helpt te profiteren van de ervaringen die andere gemeenten met de applicatie hebben. Dat biedt MensCentraal!

In oktober tekende we het contract met Lost Lemon, de leverancier van MensCentraal, om de applicatie vanaf 1 januari 2015 te gaan gebruiken. We benadrukken dat dit een tijdelijke oplossing is. In de loop van 2015 wordt besloten op welke manier en met welke applicatie álle onderdelen van MO kunnen worden samengebracht. Oktober en november stonden in het teken van de implementatie: De applicatie is via een aantal workshops met toekomstige gebruikers zoveel mogelijk passend gemaakt en vervolgens met behulp van een groot aantal casussen getest. Op dit moment zijn de gebruikerstrainingen in volle gang. Iedereen zal begrijpen dat de tijd kort is, maar er wordt door alle betrokkenen keihard gewerkt om te zorgen dat Vraagwijzers en Wijkteams 1 januari 2015 met de applicatie van start kunnen gaan.

De applicatie zal niet geheel klaar zijn op 1 januari, maar we zullen zorgen voor een goede basis die in 2015 verder ontwikkeld wordt. We zitten niet ruim in de tijd, dat weet iedereen. Maar we hebben een sterk gemotiveerd team, we merken dat de gebruikers maximaal meedenken en hun agenda’s leegmaken om hun input te geven, en Lost Lemon geeft ons alle ondersteuning die we nodig hebben.

We verwelkomen de BUCH gemeenten én Heerhugowaard bij de NVSI.

BUCH gemeenten is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Deze gemeenten zetten met behulp van sociale wijkteams in op integrale dienstverlening, verbetering van de klantprocessen rondom participatie, AWBZ en jeugd én vergroting van zelfredzaamheid. De wijkteam medewerkers krijgen hierbij, per januari 2015, ICT-ondersteuning van de Groepenmodule van MensCentraal.

Gemeente Heerhugowaard gaat MensCentraal inzetten in het KCC, CJG én de sociale wijkteams. Lost Lemon helpt de gemeente bij het vormgeven van de WMO en Participatie werkprocessen én ze zorgen vervolgens samen dat dit wordt vertaald naar de juiste ICT-ondersteuning.