030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Toolkit e-formulieren

You are here

Gemeente Haarlemmermeer houdt grip op verwijzingen door huisartsen

Gemeenten krijgen declaraties van zorgaanbieders doorgestuurd, waartoe gemeenten zelf niet de opdracht geven. Het zijn huisartsen en gecertificeerde instellingen die patiënten doorsturen voor behandeling. Een combinatie van een digitaal formulier van de toolkit e-formulieren en MensCentraal creëert vooraf overzicht over de te verwachten uitgaven.

Gemeenten moeten hun jeugdzorg budget bewaken

Uitnodiging: Samenwerken in Gebruikersverenigingen

Ervaar de voordelen van samenwerking bij ICT
Op de beurs Overheid 360 laten communities van samenwerkende gemeenten zien wat hun samenwerking inhoudt. Ze vertellen over de wijze van aansturing van ontwikkeling van de informatiesystemen, de laatste innovaties en de voordelen van het bundelen van krachten als gemeenten. Gebruikersverenigingen rond informatiesystemen zijn eigenaar van het product, bepalen de Roadmap en zijn opdrachtgever voor de doorontwikkeling.

Op een snelle en gemakkelijke manier taxatierapporten beschikbaar stellen voor burgers

Gemeente Noordwijkerhout kwam bij Lost Lemon met de vraag om geholpen te worden met het verstrekken van hun WOZ taxatierapporten via een e-formulier. Hiermee zijn burgers sneller geholpen omdat de digitale weg dit proces enorm versneld.

Gemeente Noordwijkerhout: ‘We hebben ervoor gekozen om vanaf de gemeentelijke website een e-formulier beschikbaar te stellen voor burgers. Burgers kunnen via Digid inloggen en vervolgens voor meerdere jaren een taxatierapport aanvragen. Het taxatierapport ontvangen zij direct in de mail.’

Stadskaarten integreren in e-formulieren

Gemeente Leiden vernieuwt haar digitale loket met behulp van de Toolkit e-formulieren en gaat gebruik maken van het complete aanbod. Hieronder vallen de StUF zkn koppeling met Decos, Ogone, eHerkenning, DigiD en zelfs Qcalender wordt overwogen.

Daarnaast is Leiden de eerste NVSI gemeente die de nieuwe koppeling met de Geo CMS server van Alternet in gebruik gaat nemen. Dit betekent dat er een klikbare gebieds- of stadskaart in een e-formulier opgenomen kan worden.

Op een kaart in een e-formulier kunnen klanten bijvoorbeeld aangeven voor welke locatie zij een evenementenvergunning willen aanvragen, voor welke locatie zij een melding openbare ruimte willen doen, óf voor welk gebied zij een parkeervergunning nodig hebben.

Deze nieuwe koppeling komt ook beschikbaar voor alle NVSI leden. Bent u hierin geïnteresseerd? Vanaf april 2015 kunt u meer informatie opvragen via info@nvsi.nl of 085-489 88 88.

Klantgegevens beter beveiligd door wachtwoord op PDF document

VUmc zet een aantal veelgebruikte aanvraagformulieren om naar online formulieren met de Toolkit e-formulieren. De formulieren werden voorheen in het CMS zelf gebouwd en aangeboden op de website. Samen met VUmc ontwikkelt Lost Lemon enkele nieuwe functionaliteiten voor de Toolkit e-formulieren. Twee functionaliteiten zorgen ervoor dat de via PDF verstuurde klantgegevens uit de e-formulieren nog beter beveiligd worden:

1. Na het invullen van een e-formulier heeft de patiënt de mogelijkheid een kopie van het ingevulde formulier op te slaan op zijn/haar computer. Hierdoor is het niet meer nodig om ter controle het formulier naar de patiënt te e-mailen. De patiënt ontvangt uiteraard nog wel een bevestiging e-mail, maar dan zonder inhoudelijke informatie over de aanvraag.

2. Zodra de patiënt een e-formulier heeft verstuurd ontvangt VUmc een e-mail via een beveiligde verbinding met het ingevulde formulier in PDF formaat. Dit PDF bevat een (door het medisch centrum ingesteld) wachtwoord, waardoor alleen geautoriseerde medewerkers de aanvraag kunnen inzien.

VUmc bereikt hiermee dat de persoonlijke informatie van de klant veilig op de eindbestemming aankomt..

Ook werken VUmc en Lost Lemon aan een oplossing om het afzender adres noreply@e-inwoner.nl aanpasbaar te maken naar bijvoorbeeld noreply@vumc.nl.

Deze functionaliteiten komen ook beschikbaar voor alle NVSI leden. Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, via info@nvsi.nl of bel 085-489 88 88.

Graag verwelkomen wij de gemeente Heerenveen bij de NVSI!

Zij gaan de Toolkit e-formulieren inzetten om een aantal aanvraagformulieren, voor gemeentelijke dienstverlening, via de website aan te kunnen bieden. Ze starten met de volgende zes formulieren:

 • Aanvragen uittreksel BRP
 • Aanvragen afschrift Burgerlijke stand
 • Doorgeven intergemeentelijke verhuizing
 • Aanvragen verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens
 • Doorgeven wijziging naamgebruik

Deze formulieren worden zoveel mogelijk vooringevuld voor de klant, met informatie die de Toolkit e-formulieren haalt uit de mid-office/gegevensmagazijn van Centric. De Toolkit e-formulieren wordt vervolgens gekoppeld aan het Centric zaaksysteem van de gemeente Heerenveen. Dit betekent dat bovenstaande digitale aanvragen binnenkort direct worden verwerkt in het zaaksysteem van de gemeente en automatisch worden verwerkt in de back-office applicatie.

De inzet van de Toolkit e-formulieren én de koppeling met het Centric zaaksysteem levert de gemeente Heerenveen het volgende op:

 • Het bespaart tijd & geld én de klant weet beter waar hij aan toe is.
 • De doorlooptijd van aanvragen wordt veel korter. Een door de burger ‘s avonds ingediende aanvraag komt meteen in de werkbak van een medewerker terecht, zodat de aanvraag de volgende ochtend direct afgehandeld kan worden.
 • Het proces wordt minder foutgevoelig omdat de gemeente niet handmatig gegevens hoeft in te voeren.
 • Medewerkers hebben te allen tijde zicht op de voortgang van de aanvraag.
 • Bovendien kunnen zij gemakkelijk management rapportages uitdraaien over het hele digitale proces.

Bent u ook geïnteresseerd in het gebruik van slimme digitale formulieren of een lidmaatschap bij de NVSI? Neem gerust contact met ons op via info@nvsi.nl

Horecavergunning eenvoudiger aanvragen in Ede

Gemeente Ede maakt het (startende) horecaondernemers makkelijk. Sinds 1 juni kunnen horecaondernemers online een aanvraagformulier invullen waarmee zij eenvoudig een horecavergunning kunnen aanvragen.

Het digitale formulier is door de gemeente zelf gemaakt, met behulp van de Toolkit e-formulieren.

Één aanvraag
Eerder vulde een horecaondernemer wel drie of vier papieren formulieren in. Denk aan de vergunningen voor het exploiteren van het bedrijf zelf, voor het schenken van alcohol, voor het plaatsen van speelautomaten en het inrichten van een terras. Nu meldt de ondernemer met één aanvraag al zijn plannen. Tijdens het invullen van de gegevens worden alleen voor de ondernemer relevante vragen getoond. Op www.ede.nl/horecavergunning vindt u het digitale formulier en meer informatie.

Uitwisseling andere gemeenten
Ede stelt het digitale formulier beschikbaar aan andere gemeenten. Zij kunnen dan, met minimale aanpassingen, het formulier gebruiken. Zo helpen gemeenten elkaar de kosten laag te houden.

BRON: https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/artikel/horecavergunning-eenvoudiger-aanvragen/

Voordelig gebruik maken van eHerkenning via de NVSI

Bent u lid van de NVSI community? Dan kunt u vanaf nu voordelig gebruik maken van eHerkenning!

Hoe werkt dit?
De NVSI en Connectis hebben een samenwerkingsverband gesloten. Connectis is een van de erkende leveranciers voor de eHerkenningsmakelaar. Lost Lemon beheert in opdracht van de NVSI en Connectis de eHerkenningsmakelaar. Hierbij draagt Connectis het beheer en de helpdesk van de makelaar over aan Lost Lemon. Dit betekent dat Lost Lemon voor u de eHerkenningsmakelaar kan ontsluiten en zorgen voor het inregelen van de gewenste services op het eHerkenning netwerk.

Waarom een samenwerking met Connectis?
De NVSI heeft gekozen voor Connectis omdat zij een flexibele partij zijn waar de NVSI snel en prettig mee kan samenwerken. Door deze samenwerking kan de NVSI u als lid een mooie korting bieden op het gebruik van eHerkenning.

Wat is eHerkenning?
eHerkenning is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. eHerkenning regelt de herkenning en controleert de bevoegdheid van personen die online een dienst willen afnemen. Simpel gezegd: Bent u wie u zegt dat u bent? En mag u doen wat u doet? eHerkenning controleert én bevestigt dit.

Hoe werkt eHerkenning?
eHerkenningsmakelaar Als overheidsorganisatie kunt eHerkenning enerzijds gebruiken om uw diensten online toegankelijk te maken. U sluit dan via een eHerkenningsmakelaar aan op eHerkenning. eHerkenningsmiddel Anderzijds kunt u ook een dienst afnemen bij een andere organisatie. U heeft dan een eHerkenningsmiddel nodig waarmee u kunt inloggen, zoals bijvoorbeeld een gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie.

Wat moet u doen om te starten met eHerkenning?

 1. Neem contact op met de NVSI wanneer u gebruik wilt maken van eHerkennning
 2. Breng vervolgens in kaart welke diensten u wilt aanbieden. Start hierbij met een eenvoudig dienstverleningsproces en breid uw dienstenaanbod stap voor stap uit. Het is niet nodig om alle diensten tegelijkertijd op eHerkenning aan te sluiten. Bijvoorbeeld:
  • Toegang tot bedrijvenloket
  • Internetdiensten
  • Overlijdensmelding voor de uitvaartbranche
  • WOZ-portaal
  1. Per dienst bepaalt u het betrouwbaarheidsniveau. Deze handreiking (pdf, 1.6 MB) kan u helpen bij het bepalen van het juiste betrouwbaarheidsniveau
 3. Lost Lemon zorgt in opdracht van de NVSI en Connectis voor de realisatie van stap 4 tot en met 6:
  1. Technisch aansluiten op eHerkenning
  2. Het testen van de aansluiting
  3. Het live zetten van uw diensten via eHerkenning.
  4. Denk ten slotte aan het onder de aandacht brengen van eHerkenning bij uw afnemers, medewerkers bij de klantenservice of medewerkers die betrokken zijn bij de desbetreffende dienst.

Meer informatie
Meer informatie over het starten met eHerkenning leest u op www.eherkenning.nl. Bent u geïnteresseerd in het gebruik eHerkenning via de NVSI? Neem dan contact met ons op via info@nvsi.nl of bel direct met Lost Lemon via 085 - 489 88 88.