030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

MensCentraal

You are here

Gemeentedag MensCentraal, 30 november 2017

Na positieve feedback vanuit de gemeenten én de vraag om een vervolg, organiseren we in samenwerking met de NVSI, met veel plezier een nieuwe gemeentedag voor u!

Wie gaat er over de aanpassingen in MensCentraal?

 

In het kort gezegd: gemeenten die gebruik maken van MensCentraal beslissen over de aanpassingen. Hiervoor zijn twee overleggen ingericht bij de oprichting van de vereniging. Zowel de Regiegroep als de Change Advisory Board (CAB) vertegenwoordigen de wensen en belangen van álle gemeenten.

Wilt u ook meedenken over doorontwikkeling van MensCentraal? Lees hieronder aan welk overleg u kunt deelnemen.

De Regiegroep bepaalt de grote lijnen qua nieuwe ontwikkelingen..

De Regiegroep kent de volgende aandachtsgebieden:

Breng met de domeinkaart het netwerk van klanten in beeld

Lost Lemon heeft samen met het RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden een nieuwe module, de domeinkaart, in de MensCentraal suite ontwikkeld. Met deze nieuwe module brengen organisaties het netwerk van de zorgvrager in beeld. En benutten zo het netwerk waar mogelijk voor ondersteuning. Voor de generieke doorontwikkeling nodigt de NVSI gemeenten en CJG’s uit om mee te doen. Zodoende delen NVSI-leden kennis en kosten van nieuwe functionaliteiten.

Hoe breng je het netwerk in kaart en ....

Gemeente Haarlemmermeer houdt grip op verwijzingen door huisartsen

Gemeenten krijgen declaraties van zorgaanbieders doorgestuurd, waartoe gemeenten zelf niet de opdracht geven. Het zijn huisartsen en gecertificeerde instellingen die patiënten doorsturen voor behandeling. Een combinatie van een digitaal formulier van de toolkit e-formulieren en MensCentraal creëert vooraf overzicht over de te verwachten uitgaven.

Gemeenten moeten hun jeugdzorg budget bewaken

NVSI gebruikersoverleg: Kijk in de keuken van een andere gemeente

De NVSI organiseert op verschillende niveaus overleggen voor kennisuitwisseling. Het gebruikersoverleg is bedoeld voor eindgebruikers, projectleiders, informatiemanagers en coordinatoren die MensCentraal intensief gebruiken. In dit overleg hoor je hoe andere gemeenten uitvoering geven aan wet- en regelgeving en krijg je praktische tips. Heel handig om zo een kijkje in de keuken van collega’s te krijgen. Afgelopen 16 september waren er 19 gemeenten bij aanwezig.

Hoe doet een andere gemeente dat?

Gebruikersoverleg MensCentraal op 16 september

 Op initiatief van verschillende MensCentraal gemeenten heeft woensdag 13 mei de eerste ontmoeting van het Gebruikersoverleg plaatsgevonden. Naast het CAB en de landelijk Regiegroep (beide gemeentelijke overlegorganen t.b.v. MensCentraal), waarin het voornamelijk gaat over de ontwikkelingen op de lange termijn voor MensCentraal, is er nu ook een overleg speciaal voor de eindgebruikers van MensCentraal. Dit overleg is opgezet zodat degebruikers van verschillende gemeente van gedachten kunnen wisselen over configuraties en inrichtingsmogelijkheden voor MensCentraal.

Summerschool MensCentraal: wat doet u in de zomer?

De zomer komt eraan; in veel gemeenten is dit een minder hectische periode voordat de agenda vanaf september weer volstroomt met afspraken. Hierdoor is de komende maanden een ideale tijd om samen met uw collega's de puntjes op de 'i' te zetten. Om na de zomer weer een vliegende (her)start te maken.

Management Informatie voor groepen en zaken MensCentraal

Gemeente Amersfoort had de wens om standaard rapportages te kunnen downloaden in MensCentraal. Deze rapportages zijn in samenwerking met de gemeente Amersfoort samengesteld en nu ook beschikbaar gesteld voor alle andere gemeenten. De naam van deze rapportage is: “AantallenPerMaand_excel_maand”. Bent u geautoriseerd voor de managementinformatie in MensCentraal, dan vindt u deze rapportage door te klikken op het grafiekje bovenin de menuballk van MensCentraal. U vindt de rapportage onder “Algemeen management informatie”. De rapportage toont informatie over het:

Samen innoveren op pilotstarter

Een innovatief idee voor het sociale domein, maar geen budget?

Heeft uw gemeente een innovatief idee voor het sociaal domein, maar bent u nog op zoek naar financiering hiervan? Meld uw idee aan bij de pilotstarter.vng.nl en overtuig andere gemeenten om mee te doen.

Wat is het idee achter de pilotstarter van de VNG?

Aansluiting MensCentraal op GGK in testfase

Wat is er al gebeurd?

Pages