030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Doorontwikkeling ICT ondersteuning

You are here

Bijeenkomst Steunwijzer

Op 13 juli organiseerde de NVSI een informatie bijeenkomst over Steunwijzer. Met Steunwijzer krijgen medewerkers in wijkteams online inzicht in het zorgaanbod en de mate van tevredenheid van clienten over het aanbod.

Breng met de domeinkaart het netwerk van klanten in beeld

Lost Lemon heeft samen met het RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden een nieuwe module, de domeinkaart, in de MensCentraal suite ontwikkeld. Met deze nieuwe module brengen organisaties het netwerk van de zorgvrager in beeld. En benutten zo het netwerk waar mogelijk voor ondersteuning. Voor de generieke doorontwikkeling nodigt de NVSI gemeenten en CJG’s uit om mee te doen. Zodoende delen NVSI-leden kennis en kosten van nieuwe functionaliteiten.

Hoe breng je het netwerk in kaart en ....

NVSI gebruikersoverleg: Kijk in de keuken van een andere gemeente

De NVSI organiseert op verschillende niveaus overleggen voor kennisuitwisseling. Het gebruikersoverleg is bedoeld voor eindgebruikers, projectleiders, informatiemanagers en coordinatoren die MensCentraal intensief gebruiken. In dit overleg hoor je hoe andere gemeenten uitvoering geven aan wet- en regelgeving en krijg je praktische tips. Heel handig om zo een kijkje in de keuken van collega’s te krijgen. Afgelopen 16 september waren er 19 gemeenten bij aanwezig.

Hoe doet een andere gemeente dat?

Op 1 en 6 oktober: Training MensCentraal - speciaal voor functioneel beheerders

Op 1 en 6 oktober 2015 staan weer twee basistrainingen* MensCentraal gepland, speciaal ontwikkeld voor u als functioneel beheerder. U bent van harte uitgenodigd!

Tijd: 09:30 - 16:00 uur
Locatie: Kleverlaan 9 te Haarlem
Kosten: € 350,- per deelnemer excl. BTW
Inbegrepen: Lesmateriaal & lunch

NB.: Bent u niet degene die het beheer van MensCentraal gaat oppakken? Graag het verzoek om deze uitnodiging door te sturen naar de juiste collega(s).

Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein

Hoe betrek je re-integratie bij de wijkaanpak? Hoe kan ICT wijkteams ondersteunen en de resultaten van hun inzet zichtbaar maken? Welke informatie mogen ketenpartners delen? Wat verwachten gemeenten van hun professionals en klanten? Dit zijn vragen die aan de orde kwamen in het pilotproject Waarom moeilijk doen, als het samen kan? Divosa werkte hierin samen met Lost Lemon, NVSI en Movisie. Deze werkwijzer legt de lessen uit dit project vast.

Download
Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein (pdf, 548 KB)

Thema's

• Participatiewet
• Samenhang 3 decentralisaties
• Sociale wijkteams en Werk en inkomen

Korte samenvatting
De deelnemende gemeenten implementeerden een integrale aanpak van het sociaal domein met de focus op werk. Bij de pilots kwamen onderwerpen aan bod als werk en participatie in de sociale (wijk)teams, het bevorderen van zelfredzaamheid van klanten en professionals, het ondersteunende informatiesysteem MensCentraal, privacy en regels voor gegevensuitwisseling en het meten van de effectiviteit van de aanpak. Daarover zijn ondersteunende masterclasses met experts georganiseerd.

De Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein bundelt inzichten van experts en praktijkervaringen en tips van de gemeenten uit dit project Deze werkwijzer is bedoeld voor iedereen die werkt met sociale (wijk)teams of dat van plan is: beleidsmedewerkers, (informatie)managers en professionals bij de gemeente en ketenpartners op het gebied van schuldhulp, Wmo, (jeugd)zorg, veiligheid en werk en inkomen.

Deze werkwijzer is een onderdeel van het Programma Vakmanschap 2014 van de VNG en Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit programma is het versterken en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid.

Pagina's
35

Uitgave
Divosa, december 2014

Uitnodiging: Samenwerken in Gebruikersverenigingen

Ervaar de voordelen van samenwerking bij ICT
Op de beurs Overheid 360 laten communities van samenwerkende gemeenten zien wat hun samenwerking inhoudt. Ze vertellen over de wijze van aansturing van ontwikkeling van de informatiesystemen, de laatste innovaties en de voordelen van het bundelen van krachten als gemeenten. Gebruikersverenigingen rond informatiesystemen zijn eigenaar van het product, bepalen de Roadmap en zijn opdrachtgever voor de doorontwikkeling.

Actief voorraadbeheer met de Producten en Dienstencatalogus

Ongeveer 20 NVSI gemeenten hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe ICT applicatie, namelijk een Producten en Dienstencatalogus (PDC) mét een online product shop voor MensCentraal. Lost Lemon heeft deze applicatie gebouwd in opdracht van de NVSI.

Wat is de PDC?
De PDC is een digitale catalogus waarin gemeenten kunnen vastleggen welke producten/diensten zij hebben ingekocht, welke leveranciers welke producten/diensten leveren én welke contractafspraken er zijn gemaakt met de leveranciers met betrekking tot tarieven, aantallen en doorlooptijden.

Wat is de MensCentraal product shop?
De MensCentraal product shop is eigenlijk de ‘voorkant’ van de Producten en Dienstencatalogus. Wanneer de Producten en Dienstencatalogus volledig is gevuld met de producten/diensten, leveranciers & contractafspraken kan de catalogus gekoppeld worden aan de product shop in MensCentraal. De professionals die met MensCentraal werken kunnen dan direct een product of dienst uit de catalogus bestellen voor een klant, via de product shop.

Waarom de Producten en Dienstencatalogus?
Het grote voordeel van de catalogus is dat u actief uw voorraad kunt beheren. Elke keer als er een product of dienst wordt besteld in de product shop, wordt uw voorraad opnieuw berekend en geregistreerd in de catalogus. U voorkomt hiermee dat er een product of dienst wordt toegezegd aan een klant, dat er niet meer is.

Door één centrale catalogus hoeft u geen informatie uit verschillende systemen aan elkaar te knopen. U brengt uw kosten eenvoudig in kaart en kunt uw budget zo efficiënt mogelijk inzetten. Uiteindelijk kunt u uw inkoopstrategie voor het volgende jaar aanscherpen om uw budget nog beter te benutten.

Doordat de product shop van de catalogus gekoppeld kan worden aan MensCentraal kunt u direct vanuit het klantproces een product of dienst bestellen. Er is dus geen apart bestelproces meer nodig én de producten of diensten worden direct onderdeel van het dienstverleningsplan voor de klant.

Gebruikt u geen MensCentraal? Maar bent wel geïnteresseerd in de PDC?
De Producten en Dienstencatalogus is een losstaande applicatie die u ook zonder MensCentraal kunt gebruiken. U kunt de PDC dan koppelen aan de product shop van uw eigen klantvolgsysteem.

Meer weten?
Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, via info@nvsi.nl of bel 085-489 88 88.

Stadskaarten integreren in e-formulieren

Gemeente Leiden vernieuwt haar digitale loket met behulp van de Toolkit e-formulieren en gaat gebruik maken van het complete aanbod. Hieronder vallen de StUF zkn koppeling met Decos, Ogone, eHerkenning, DigiD en zelfs Qcalender wordt overwogen.

Daarnaast is Leiden de eerste NVSI gemeente die de nieuwe koppeling met de Geo CMS server van Alternet in gebruik gaat nemen. Dit betekent dat er een klikbare gebieds- of stadskaart in een e-formulier opgenomen kan worden.

Op een kaart in een e-formulier kunnen klanten bijvoorbeeld aangeven voor welke locatie zij een evenementenvergunning willen aanvragen, voor welke locatie zij een melding openbare ruimte willen doen, óf voor welk gebied zij een parkeervergunning nodig hebben.

Deze nieuwe koppeling komt ook beschikbaar voor alle NVSI leden. Bent u hierin geïnteresseerd? Vanaf april 2015 kunt u meer informatie opvragen via info@nvsi.nl of 085-489 88 88.

Klantgegevens beter beveiligd door wachtwoord op PDF document

VUmc zet een aantal veelgebruikte aanvraagformulieren om naar online formulieren met de Toolkit e-formulieren. De formulieren werden voorheen in het CMS zelf gebouwd en aangeboden op de website. Samen met VUmc ontwikkelt Lost Lemon enkele nieuwe functionaliteiten voor de Toolkit e-formulieren. Twee functionaliteiten zorgen ervoor dat de via PDF verstuurde klantgegevens uit de e-formulieren nog beter beveiligd worden:

1. Na het invullen van een e-formulier heeft de patiënt de mogelijkheid een kopie van het ingevulde formulier op te slaan op zijn/haar computer. Hierdoor is het niet meer nodig om ter controle het formulier naar de patiënt te e-mailen. De patiënt ontvangt uiteraard nog wel een bevestiging e-mail, maar dan zonder inhoudelijke informatie over de aanvraag.

2. Zodra de patiënt een e-formulier heeft verstuurd ontvangt VUmc een e-mail via een beveiligde verbinding met het ingevulde formulier in PDF formaat. Dit PDF bevat een (door het medisch centrum ingesteld) wachtwoord, waardoor alleen geautoriseerde medewerkers de aanvraag kunnen inzien.

VUmc bereikt hiermee dat de persoonlijke informatie van de klant veilig op de eindbestemming aankomt..

Ook werken VUmc en Lost Lemon aan een oplossing om het afzender adres noreply@e-inwoner.nl aanpasbaar te maken naar bijvoorbeeld noreply@vumc.nl.

Deze functionaliteiten komen ook beschikbaar voor alle NVSI leden. Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, via info@nvsi.nl of bel 085-489 88 88.

Voordelig gebruik maken van eHerkenning via de NVSI

Bent u lid van de NVSI community? Dan kunt u vanaf nu voordelig gebruik maken van eHerkenning!

Hoe werkt dit?
De NVSI en Connectis hebben een samenwerkingsverband gesloten. Connectis is een van de erkende leveranciers voor de eHerkenningsmakelaar. Lost Lemon beheert in opdracht van de NVSI en Connectis de eHerkenningsmakelaar. Hierbij draagt Connectis het beheer en de helpdesk van de makelaar over aan Lost Lemon. Dit betekent dat Lost Lemon voor u de eHerkenningsmakelaar kan ontsluiten en zorgen voor het inregelen van de gewenste services op het eHerkenning netwerk.

Waarom een samenwerking met Connectis?
De NVSI heeft gekozen voor Connectis omdat zij een flexibele partij zijn waar de NVSI snel en prettig mee kan samenwerken. Door deze samenwerking kan de NVSI u als lid een mooie korting bieden op het gebruik van eHerkenning.

Wat is eHerkenning?
eHerkenning is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. eHerkenning regelt de herkenning en controleert de bevoegdheid van personen die online een dienst willen afnemen. Simpel gezegd: Bent u wie u zegt dat u bent? En mag u doen wat u doet? eHerkenning controleert én bevestigt dit.

Hoe werkt eHerkenning?
eHerkenningsmakelaar Als overheidsorganisatie kunt eHerkenning enerzijds gebruiken om uw diensten online toegankelijk te maken. U sluit dan via een eHerkenningsmakelaar aan op eHerkenning. eHerkenningsmiddel Anderzijds kunt u ook een dienst afnemen bij een andere organisatie. U heeft dan een eHerkenningsmiddel nodig waarmee u kunt inloggen, zoals bijvoorbeeld een gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie.

Wat moet u doen om te starten met eHerkenning?

 1. Neem contact op met de NVSI wanneer u gebruik wilt maken van eHerkennning
 2. Breng vervolgens in kaart welke diensten u wilt aanbieden. Start hierbij met een eenvoudig dienstverleningsproces en breid uw dienstenaanbod stap voor stap uit. Het is niet nodig om alle diensten tegelijkertijd op eHerkenning aan te sluiten. Bijvoorbeeld:
  • Toegang tot bedrijvenloket
  • Internetdiensten
  • Overlijdensmelding voor de uitvaartbranche
  • WOZ-portaal
  1. Per dienst bepaalt u het betrouwbaarheidsniveau. Deze handreiking (pdf, 1.6 MB) kan u helpen bij het bepalen van het juiste betrouwbaarheidsniveau
 3. Lost Lemon zorgt in opdracht van de NVSI en Connectis voor de realisatie van stap 4 tot en met 6:
  1. Technisch aansluiten op eHerkenning
  2. Het testen van de aansluiting
  3. Het live zetten van uw diensten via eHerkenning.
  4. Denk ten slotte aan het onder de aandacht brengen van eHerkenning bij uw afnemers, medewerkers bij de klantenservice of medewerkers die betrokken zijn bij de desbetreffende dienst.

Meer informatie
Meer informatie over het starten met eHerkenning leest u op www.eherkenning.nl. Bent u geïnteresseerd in het gebruik eHerkenning via de NVSI? Neem dan contact met ons op via info@nvsi.nl of bel direct met Lost Lemon via 085 - 489 88 88.