030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Hulpverlening

You are here

Online bijeenkomst - voorkomen van schulden en efficiënter inrichten van schuldhulp

Voorkomen van schulden en efficiënter inrichten van schuldhulp

Gemeenten kiezen voor Buddy-App voor innoveren van schuldhulpverlening

‘’Een revolutie op het gebied van schuldhulpverlening’’ zo reageerde Annemarie van Gaal op het nieuws dat een grote groep gemeenten in een aanbesteding voor de Fintech Buddy Payment hebben gekozen. De Fintech ontwikkelde een app die digitale ondersteuning biedt bij geldzaken. Zo kunnen schulden worden voorkomen bij inwoners die in de financiële problemen dreigen te komen. Gemeenten voorzien dat de coronacrisis voor veel extra schuldproblemen kan zorgen bij kwetsbare gezinnen.
 

Ben jij een Multi-Oplosser?

In het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS
staat de zoektocht naar passend zorgaanbod in complexe situaties centraal. De NVSI is als
partner betrokken bij dit programma en nu op zoek naar leden die mee willen denken.
 

OPaZ